Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Ekonómia politiky biopalív v EÚ
Autor: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonómia politiky biopalív v EÚ
Abstrakt:S produkciou kvapalných biopalív prvej generácie sa zdvihla vlna ohlasov, negatívnych ale i pozitívnych, o ich dopadoch na rôzne oblasti. Cieľom predkladanej práce je reálne zhodnotiť dopady zvýšenej produkcie biopalív na agrárny sektor v SR, zapríčinených politikou EÚ, najmä zmiešavacími mandátmi. Pomocou bilančných ukazovateľov vývoja trhu s biopalivami vo svete, EÚ a hlavne v SR poskytuje prehľad o situácií na trhu s kvapalnými biopalivami, najmä s bionaftou v časovom horizonte 2000-2013. Zameriava sa na vývoj produkcie a spotreby biopalív, zahraničný obchod, cenový vývoj a na suroviny vstupujúce do výrobného procesu biopalív v EÚ. Postupným zvyšovaním zmiešavacieho mandátu v EÚ bola SR po vstupe do Európskej únie nútená implementovať dané zmeny do svojho akčného plánu využívania obnoviteľných zdrojov energie v doprave a stanoviť si referenčné hodnoty podielu metyl esteru repkového oleja v motorovej nafte. Uvedené referenčné hodnoty majú vplyv na množstvo produkcie bionafty z repky olejnej a to sa odráža na zvyšovaní podielu repky olejnej na priemyselné účely, s čím je spojený záber pôdy na nepotravinové využitie. Pomocou vytvoreného simulačného algoritmu hodnotí vplyv produkcie MERO na poľnohospodársku pôdu a výmeru repky olejnej v SR a následne pomocou simulačných ukazovateľov posudzuje alternatívne dopady na vybrané poľnohospodárske komodity spotrebného koša v SR. Výsledky práce poukazujú na výrazný dopad politiky EÚ v oblasti biopalív na poľnohospodársku pôdu v SR.
Kľúčové slová:politika EÚ, zmiešavací mandát, MERO, repka olejná, kvapalné biopalivá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene