Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranom agropotravinárskom podniku
Autor: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranom agropotravinárskom podniku
Abstrakt:V rámci potravinárstva patrí mliekarenský priemysel k najstabilnejším odvetviam. V tomto odvetví je výrazne cítiť koncentráciu, globalizáciu a internacionalizáciu silných podnikov, ktoré sa snažia preraziť na medzinárodných trhoch a tým ohrozujú domácich výrobcov. Hlavným cieľom práce je zhodnotiť úroveň využívania nástrojov marketingového mixu v michalovskej mliekarni. V prvej časti práce je rozobratá teoretická podstata nástrojov marketingového mixu, ako aj charakteristika marketingu a jeho význam. Ďalej sa práca venuje praktickej časti skúmania využívaných nástrojov marketingového mixu v podniku. Ich uplatnenie na trhu a zhodnotenie silných a slabých stránok podniku, ale taktiež aj príležitostí a ohrození. Na záver sú zhrnuté výsledky analýzy týchto nástrojov a navrhnuté možné odporúčania na zlepšenie situácie podniku a efektívnejšie využívanie spomínaných nástrojov.
Kľúčové slová:marketingový mix, nástroje marketingového mixu, produkt, cena, distribúcia, komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene