Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mária Bumbalová
Identification number: 450
University e-mail: maria.bumbalova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa 4 - Slovak Agricultural Library (UP)

     Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Týždeň slovenských knižníc v SlPK
Bumbalová, Mária
Týždeň slovenských knižníc v SlPK. In Poľnohospodár. 49, 14 (2005), ISSN 1336-2909.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2005
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.