Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kristína Gašparovič, PhD.
Identifikačné číslo: 45599
 
vedecko - výskumná zamestnankyňa - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

     Absolvent
     
Publikácie
     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.Publikácie
Kód KPČ
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
1.
Assessment of photosynthetic and leaf traits for high throughput screening for drought tolerance in wheat genotypes
Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Brestič, Marián -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Ferencová, Jana -- Demová, Ivana -- Kovár, Marek -- Hauptvogel, Pavol
Assessment of photosynthetic and leaf traits for high throughput screening for drought tolerance in wheat genotypes. In Photosynthesis and hydrogen energy research for sustainability. Saint Peterburg: Institute of basic biological problems of the Russian Academy of Science, 2019, s. 152. ISBN 978-5-4386-1743-3 (brož.).
AFK
Postery zo zahraničných konferencií
2019
Podrobnosti
2.Heat wave affects photosynthetic parameters of different varieties of wheat differently
Chovanček, Erik -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Kovár, Marek -- Gašparovič, Kristína -- Demová, Ivana -- Ferencová, Jana -- Hauptvogel, Pavol -- Brestič, Marián
Heat wave affects photosynthetic parameters of different varieties of wheat differently. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. (2019), s. 17.
AFK
Postery zo zahraničných konferencií
2019
Podrobnosti
3.
High-throughput image-based phenotyping of wheat germplasm
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
High-throughput image-based phenotyping of wheat germplasm.  In IPPS 2019 - International plant phenotyping symposium. Nanjing : Nanjing agricultural university. (2019), s. 20. URL: https://ipps2019.plant-phenotyping.org/.
BFA
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
4.
Mortality of the Western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera larvae caused by entomopathogenic fungi: Mortalita lariev kukuričiara koreňového, Diabrotica virgifera virgifera spôsobená entomopatogénnymi hubami
Cagáň, Ľudovít -- Števo, Jaroslav -- Gašparovič, Kristína -- Matušíková, Sylvia
Mortality of the Western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera larvae caused by entomopathogenic fungi: Mortalita lariev kukuričiara koreňového, Diabrotica virgifera virgifera spôsobená entomopatogénnymi hubami. In Journal of Central European Agriculture. 20, 2 (2019), s. 678--685. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2019
Podrobnosti
5.
Phenomic approaches for the identification of genetic sources of wheat tolerant
Barboričová, Mária -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Sytar, Oksana -- Kovár, Marek
Phenomic approaches for the identification of genetic sources of wheat tolerant. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. 19, 1 (2019), s. 16.
AFKPostery zo zahraničných konferencií2019
Podrobnosti
6.
Phenotyping of photosynthetic responses of wheat genetic resources to drought stress using fast noninvasive techniques
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Ferencová, Jana -- Demová, Ivana -- Kovár, Marek -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Brestič, Marián
Phenotyping of photosynthetic responses of wheat genetic resources to drought stress using fast noninvasive techniques. In Photosynthesis and hydrogen energy research for sustainability. Saint Peterburg: Institute of basic biological problems of the Russian Academy of Science, 2019, s. 124. ISBN 978-5-4386-1743-3 (brož.).
AFKPostery zo zahraničných konferencií
2019
Podrobnosti
7.
Phenotyping of wheat genetic resources under long-term drought stress
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Kovár, Marek -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of wheat genetic resources under long-term drought stress.  In IPPS 2019 - International plant phenotyping symposium. Nanjing : Nanjing agricultural university. (2019), s. 19. URL: https://ipps2019.plant-phenotyping.org/.
BFA
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019
Podrobnosti
8.
Phenotyping of wheat varieties with different drought tolerance
Barboričová, Mária -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Botyanszká, Lenka
Phenotyping of wheat varieties with different drought tolerance. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 56. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
9.
Plasticita fotosyntetických reakcií rastlín čakanky na rôznu kvalitu svetla = Pasticity of the photosynthetic reactions of chicory plants for different light quality
Barboričová, Mária -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Gašparovič, Kristína -- Sytar, Oksana -- Kovár, Marek
Plasticita fotosyntetických reakcií rastlín čakanky na rôznu kvalitu svetla = Pasticity of the photosynthetic reactions of chicory plants for different light quality. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 1--4. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019Podrobnosti
10.
Vplyv vysokej teploty na fotosyntetické prejavy rôznych odrôd pšenice = Effect of high temperature on photosynthetic responses of different varieties of wheat
Chovanček, Erik -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Gašparovič, Kristína -- Ferencová, Jana -- Demová, Ivana -- Botyanszká, Lenka -- Kovár, Marek -- Hauptvogel, Pavol
Vplyv vysokej teploty na fotosyntetické prejavy rôznych odrôd pšenice = Effect of high temperature on photosynthetic responses of different varieties of wheat. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 49--52. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.