Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: lubica.jamborova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa 4 - Slovak Agricultural Library (UP)

Contacts
     
     
Publications
     
Bodies     Further information
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.Credit system of study and possibilities of student mobility in the context of student profile and graduate profile of FEM SUA in Nitra" Analytical study
Virágh, Roderik -- Jamborová, Ľubica -- Virághová, Silvia -- Stuchlý, Peter
Kreditový systém štúdia a možnosti mobility študentov v kontexte profilácie študenta a profily absolventa FEM SPU v Nitre: Analytická štúdia: Credit system of study and possibilities of student mobility in the context of student profile and graduate profile of FEM SUA in Nitra" Analytical study. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 635--653.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
2.Genetic diversity and production potential of animal food resources
Kasarda, Radovan -- Jamborová, Ľubica -- Moravčíková, Nina
Genetic diversity and production potential of animal food resources. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 2 (2020), p. 102--108. ISSN 1335-258X.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
3.Supporting ethical and transparent publishing in science: beyond originality
Jamborová, Ľubica
Podpora etického a transparentného publikovania vo vede: originalita a jej horizonty = Supporting ethical and transparent publishing in science: beyond originality. In Itlib. 24, 1 (2020), p. 45--47. ISSN 1335-793X.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020Details
4.Záverečné práce z kurzu vysokoškolskej pedagogiky ako reflexia a indikátor kvality subjektu a objektu vzdelávacieho procesu v konkrétnom kontexte edukácie /: Tímea Šeben Zaťková, Ľubica Jedličková
Šeben Zaťková, Tímea -- Jamborová, Ľubica
Záverečné práce z kurzu vysokoškolskej pedagogiky ako reflexia a indikátor kvality subjektu a objektu vzdelávacieho procesu v konkrétnom kontexte edukácie /: Tímea Šeben Zaťková, Ľubica Jedličková. In Pedagogica actualis XI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2020, p. 331--338. ISBN 978-80-572-0045-1 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.