Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Dušan Šrank
Identifikačné číslo: 49718
Univerzitný e-mail: xsrankd [at] is.uniag.sk
 
4103V00  agrochémia a výživa rastlín D-AVR
FAPZ D-AVR ext [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, externá prezenčná forma
3. ročník

Kontakty
     
     Záverečná práca     
Publikácie
     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
PublikácieKód KPČ
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
1.
Biochar and its combination together with mineral and organic fertilization: effect on soil properties and crop yields
Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Biochar and its combination together with mineral and organic fertilization: effect on soil properties and crop yields. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 41--48. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Podrobnosti
2.
Differences in soil properties and crop yields after application of biochar blended with farmyard manure in sandy and loamy soils
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Differences in soil properties and crop yields after application of biochar blended with farmyard manure in sandy and loamy soils. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 21--25. ISBN 1336-9245 (online).
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2019
Podrobnosti
3.
Fertilization and application of different biochar types and their mutual interactions influencing changes of soil characteristics in soils of different textures
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Jonczak, Jerzy -- Juriga, Martin
Fertilization and application of different biochar types and their mutual interactions influencing changes of soil characteristics in soils of different textures. In Journal of Ecological Engineering. 20, 5 (2019), s. 149--164. ISSN 2081-139X.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
4.
Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization
Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Šurda, Peter -- Kolenčík, Marek -- Buchkina, Natalya P. -- Uzarowicz, Lukasz -- Juriga, Martin -- Šrank, Dušan -- Pauková, Žaneta
Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 4 (2018), s. 429--436. ISSN 0042-790X.
ADD
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
2018
Podrobnosti
5.
Soil structure and soil organic matter in water-stable aggregates under different application rates of biochar
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Juriga, Martin -- Šrank, Dušan
Soil structure and soil organic matter in water-stable aggregates under different application rates of biochar. In Vietnam Journal of Earth Sciences. 40, 2 (2018), s. 97--108. ISBN 0866 - 7187.
ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2018Podrobnosti
6.The influence of humus and qualitative parameters of spring barley
Šrank, Dušan -- Molnárová, Juliana
The influence of humus and qualitative parameters of spring barley. In Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában : a belépés kapujában : konferencia összefoglalók, Debrecen, 2004. április 16. Debrecen: Debreceni Agrártudományi Egyetem, 2004, s. 111.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2004
Podrobnosti
7.
The interrelationships between aluminium, iron, and soil structure induced by biochar application
Juriga, Martin -- Michalski, Adam -- Šrank, Dušan
The interrelationships between aluminium, iron, and soil structure induced by biochar application. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 531--538. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019
Podrobnosti
8.Vplyv kombinácií minerálnych a organických hnojív s biouhlíkovým substrátom na pôdne vlatnosti a úrody slnečnice ročnej a zeleninovej papriky = The effect of combinations of mineral and organic fertilizers with biochar on the soil properties and sunflower and green pepper yields
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Vplyv kombinácií minerálnych a organických hnojív s biouhlíkovým substrátom na pôdne vlatnosti a úrody slnečnice ročnej a zeleninovej papriky = The effect of combinations of mineral and organic fertilizers with biochar on the soil properties and sunflower and green pepper yields. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 42--49. ISSN 1335-2415.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
9.
Vplyvy biouhlia a biouhlíkového substrátu a ich kombinácie s dusíkom na zmeny pôdnej reakcie, parametrov sorpcie a obsah organického uhlíka v pôde = The effects of biochar and biochar substrate and their combination with N fertilization on the changes of soil pH, sorptive parameters and soil organic carbon content
Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin -- Šrank, Dušan
Vplyvy biouhlia a biouhlíkového substrátu a ich kombinácie s dusíkom na zmeny pôdnej reakcie, parametrov sorpcie a obsah organického uhlíka v pôde = The effects of biochar and biochar substrate and their combination with N fertilization on the changes of soil pH, sorptive parameters and soil organic carbon content. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017, s. 99--105. ISBN 978-80-89417-75-9 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017
Podrobnosti
10.
Zásoba živín v zrnitostne odlišných pôdach po pridaní biouhlíkových substrátov a ich kombinácií s minerálnymi a organickými hnojivami = Nutrient supply in texturally different soil after addition of biochar and their combinations with mineral and organic fertilizers
Šrank, Dušan -- Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin
Zásoba živín v zrnitostne odlišných pôdach po pridaní biouhlíkových substrátov a ich kombinácií s minerálnymi a organickými hnojivami = Nutrient supply in texturally different soil after addition of biochar and their combinations with mineral and organic fertilizers. In Agrochémia. 60, 1 (2020), s. 28--34. ISSN 1335-2415.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.