Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Emília Chovanová, PhD.
Identification number: 49759
 
administratíva -ŠD - Hostel A.Bernolak (YHaC)

Contacts
     
     Final thesis
     
Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Influence of floor on dairy cow behaviour
Kušnírová, Emília -- Debrecéni, Ondrej -- Bordáčová, Veronika
Vplyv podlahy na správanie dojníc = The influence of floor on dairy cow behaviour. In VOZÁR, Ľ. VII. vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, p. 115--118. ISBN 978-80-552-0887-9 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2012
Details
2.
Vplyv kvality podlahy na správanie dojníc a ich čistotu povrchu tela
Chovanová, Emília -- Debrecéni, Ondrej -- Bordáčová, Veronika -- Petrák, Juraj
The influence of floor quality on dairy cow behaviour and their body cleanliness: Vplyv kvality podlahy na správanie dojníc a ich čistotu povrchu tela. In Journal of Central European Agriculture. 13, 1 (2012), p. 34--43. ISSN 1332-9049.
ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2012
Details
3.Vplyv kvality podlahy na zdravie, produkciu a správanie dojníc = The influence of floor quality on health, production and dairy cow behaviour
Kušnírová, Emília -- Debrecéni, Ondrej -- Bordáčová, Veronika
Vplyv kvality podlahy na zdravie, produkciu a správanie dojníc = The influence of floor quality on health, production and dairy cow behaviour. In VOZÁR, Ľ. VI. vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy : Nitra, 24. november 2011. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011, p. 125--127. ISBN 978-80-552-0693-6.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2011
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.