Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Emília Chovanová, PhD.
Identification number: 49759
University e-mail: emilia.chovanova [at] uniag.sk
 
administratíva -ŠD - Hostel A.Bernolak (YHaC)

     
     
Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
The influence of floor on dairy cow behaviour, prodction and health
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Opponent 2:
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv podlahy na správanie, produkciu a zdravie dojníc.
Summary:
Cieľom práce bolo experimentálne overenie vplyvu rôzneho riešenia podláh na etológiu, zdravie a produkčné parametre dojníc. Analyzovali sme tri riešenia ležoviskovej podlahy a dve riešenia hnojnej chodby: ležoviskové boxy nastieľané odseparovaným kalom z hnojovice, pristielané pilinami alebo nasekanou slamou, ležoviskové boxy s gumenými matracmi a špeciálnymi matracmi z prešívaných vriec plnené podrvenými pneumatikami; hnojnú chodby s gumenými rohožami a betónovými roštmi. Osem hodinové etologické pozorovania boli robené snímkovou metódou s intervalmi 15 min. (10 ks) v každej alternatíve v letnom a zimnom období. Výsledky boli vyhodnotené za 8 hodinové priemery podielu jednotlivých aktivít. Čistota povrchu tela sledovaných dojníc bola hodnotená 2 krát ročne. Zdravie končatín sme hodnotili na základe výskytu ochorení paznechta a končatín a mikrobiologického rozboru sterov z paznechtov, ležovísk a hnojnej chodby. Mlieková úžitkovosť dojníc bola hodnotená na základe kontroly mliekovej úžitkovosti celkovej produkcie mlieka za laktáciu, priemernej tukovosti a obsahu bielkovín mlieka. Z etologického sledovania sme zistili, že denný režim dojníc ustajnených v alternatívach s gumenými podlahami v hnojnej chodbe a gumenými matracmi a odseparovaným kalom z hnojovice v ležovisku tvorilo ležanie ( 47,45 % -51,27 %), žranie (25,31 % - 30,48 %) a státie (15,94 % - 23,83 %). Pri dojniciach ustajnených v maštali s betónovými podlahami v hnojnej chodbe a gumenými matracmi v ležoviskových boxoch to bolo žranie ( 35,02 %), státie (33,72 %) a ležanie (31,27 %). Z hľadiska uprednostňovania typu ležoviska dojnice viac ležali na odseparovanom kale z hnojovice (31,27 %), pričom najviac času zo všetkých dojníc trávili ležaním v hnojnej chodbe (6,74 %). Z hľadiska čistoty tela zvierat a mliekovej úžitkovosť boli rozdiely minimálne. Medzi najčastejšie príčiny úhynov v alternatívach s gumenými matracmi a odseparovaným kalom v ležoviskových boxoch a gumenými rohožami v chodbe patrili ochorenia končatín. Najnižší výskyt ochorení končatín sme zaznamenali v alternatíve s betónovými roštmi. Pri mikrobiologickom hodnotení sme zistili najmenšiu frekvenciu bakteriálnych kmeňov v ustajnení so "separátom". Štatisticky preukazný vplyv typu podlahy sme zistili vo všetkých chovoch na dĺžku státia v hnojnej chodbe (P 0,001). Z hľadiska vplyvu zimného a letného obdobia sme našli štatistický preukazný rozdiel v ukazovateľoch státia v hnojnej chodbe (P 0,01) a celkového státia (P 0,01).
Key words:
gumené matrace a rohože, betónové rošty, etológia, čistota dojníc

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited