Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Tóth, PhD.
Identifikačné číslo: 49877
Univerzitný e-mail: frantisek.toth [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra konštruovania strojov (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tibor Anda
Možnosti využitia povlakov deponovaných metódou PVD v oblasti transmisných systémov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Bédi
Vplyv medzných stavov na tribologické vlastnosti ekologických mazív
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Blesák
Návrh zariadenia zabezpečujúceho presnú polohu vzoriek počas merania drsnosti
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristián Czakó
Možnosti analýz produktov opotrebenia vznikajúcich počas tribologických experimentov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Štefan Čampai
Návrh metodického postupu a potrebných prípravkov na renováciu rýchlomeru PAL Rb
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Gašparík
Návrh pedagogickej pomôcky pre predmet Tvorba technickej dokumentácie pomocou informačno-komunikačných technológií
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Holý
Porovnanie a návrh vybranej časti celoodpruženého bicykla
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Hörigh
Porovnanie osobných automobilov s rôznym druhom pohonu z ekonomického hľadiska
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Tomáš Hörigh
Výber vhodného materiálu na výrobu plastového sprchového žľabu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Hornyická
Možnosti aplikácie ekologického oleja v definovanom tribologickom systéme
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Hostinský
Rozbor možností náhrady používaných mazív ekologickými mazivami
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Hostinský
Štúdium vybraných klzných povrchových vrstiev v interakcii s ekologickým olejom
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Chňapek
Možnosti modernizácie experimentálneho zariadenia Tribotestor M 06
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Chňapek
Možnosti stanovenia teploty jednotlivých prvkov tribologického systému
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Pavol Kalina
Interakcia ekologického oleja s povlakmi deponovanými metódou PVD vo funkčnej oblasti tribologického uzlu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Kalina
Porovnanie definovaných parametrov klzných ložísk počas celého cyklu životnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Kasperkevič
Plánovanie a zabezpečenie prepravných úloh v OS SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tomáš Kašík
Konštrukčné riešenie zariadenia určeného na tvárnenie hutníckych materiálov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Kirinovič
Hodnotenie kvality vybraných zvarových spojov defektoskopiou vo vybranej organizácii
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Patrik Kirinovič
Hodnotenie kvality vybraných zvarových spojov defektoskopiou vo vybranej organizácii
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Rastislav Kollárik
Možnosti analýz trecích stôp rotačných elementov s využitím mikroskopu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Koška
Posúdenie bezpečnosti a rizík vo vybranej výrobnej prevádzke
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Libiak
Možnosti definovania fyzikálnych vlastností ekologických olejov pred a po experimente
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Libiak
Sledovanie zmeny fyzikálnych vlastností ekologických mazív počas tribologického experimentu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Jozef Libiak
Sledovanie zmeny fyzikálnych vlastností ekologických mazív počas tribologického experimentu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Lörincz
Informačno-komunikačné technológie a ich využitie vo vyučovacom procese - teória uloženia hriadeľa
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marek Marko
Efektívna tvorba technickej dokumentácie využitím vzorových riešení – preskladnenia
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Maťašovský
Bezpečnosť pri preprave materiálov v sieti ŽSR
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Matušica
Návrh skúšobnej hlavice zabezpečujúcej odvod maziva z tribologického klzného uzla s využitím parametrického modelovania
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Mazúchová
Proces výroby vstrekovacej formy určenej na zhotovenie plastového dielu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Mesár
Využitie rias na výrobu biopalív
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Mitera
Návrh a realizácia internetového obchodu s využitím softvérovej aplikácie Prestashop
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Novák
Možnosti definovania chemických vlastností ekologických olejov pred a po experimente
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Novák
Zmena geometrie klznej párovej dvojice v závislosti od definovaného ekologického maziva
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lukáš Petro
Sledovanie prevádzkových zmien vybraných segmentov turbodúchadla
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Pukač
Návrh koncepcie obehového systému mazania tribologického klzného uzla
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Urban Rajčan
Informačno-komunikačné technológie a ich využitie vo vyučovacom procese – teória skrutkového spoja
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Snovák
Eliminácia vodných pár v miešačke Ammann MA2
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zsolt Szabo
Ekologické oleje v rámci legislatívneho procesu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michal Šinský
Experimentálne štúdium kontaktných plôch tribologických elementov s aplikovanou vrstvou tenkých kovových filmov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Šinský
Využitie vrstiev tenkých kovových filmov ako kontaktnej plochy tribologického elementu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Tárnok
Konštrukcia odstredivých viacčlánkových ponorných čerpadiel
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Tkáč
Vplyv ekologického maziva na definovaný tribologický uzol
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Varga
Návrh pedagogickej pomôcky pre predmet Tvorba technickej dokumentácie pomocou informačno-komunikačných technológii - uloženie hriadeľa
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Varga
Technické riešenie podávača na perforovacie zariadenie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Víglaský
Návrh zariadenia pre riadenie teploty počas tribologického experimentu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná