Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv kurkumínu na kvalitu kryokonzervovaných spermií býkov
Autor: Ing. Hana Greifová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Mária Adamkovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv kurkumínu na kvalitu kryokonzervovaných spermií býkov
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá antioxidačným pôsobením kurkumínu na parametre kryokonzervovaných spermií býkov. Počas tohto procesu sú samčie reprodukčné bunky vystavené oxidačnému stresu, ktorý sa považuje za hlavnú príčinu nízkej kvality spermií po ich rozmrazení. Súčasné metódy kryokonzervácie pohlavných buniek sú výsledkom dlhoročného zdokonaľovania zmrazovacích protokolov, ale aj napriek mnohým výhodám dlhodobého uchovávania genetického materiálu dochádza počas kryokonzervácie k značnému úbytku životaschopných spermií, čo znižuje efektivitu techník umelej inseminácie hospodársky významných zvierat. V bunkách vystavených mínusovým teplotám sa naruší rovnováha medzi prooxidačnými látkami a antioxidačnou kapacitou bunky, ktorá je v prípade spermií prirodzene redukovaná intracelulárnym usporiadaním bunky. To ju spolu so špecifickým zložením cytoplazmatickej membrány robí náchylnou k poškodeniu vplyvom oxidačného stresu.. Kurkumín je prírodná látka zo skupiny flavonoidov, prirodzene sa vyskytujúca v rastline Curcuma longa. Potenciál kurkumínu ako antioxidačne aktívnej látky vyplýva z jeho terapeutických účinkov, vďaka ktorým sa už stáročia považuje za účinný prostriedok tradičnej medicíny v mnohých krajinách Ázie. Výsledky našej experimentálnej práce preukazujú silný antioxidačný efekt kurkumínu na zmiernenie oxidatívneho poškodenia u kryokonzervovaných spermií, ku ktorým bol pred mrazením pridaný. Vo všetkých nami sledovaných základných markeroch oxidatívneho poškodenia, vykazovali vzorky obohatené o kurkumín výrazne lepšie hodnoty v porovnaní so vzorkami, ktoré neobsahovali v riedidle kurkumín. Motilitu a progresívnu motilitu spermií sme hodnotili pomocou CASA analýzy, pričom nárast hodnôt u spermií z experimentálnej skupiny vzoriek svedčil o ich zachovanej funkčnosti. Pri sledovaní produkcie voľných radikálov aj koncentrácie malodialdehydu ako produktu peroxidácie membránových lipidov vo vzorkách rovnako vykazovala experimentálna skupina s kurkumínom výrazné zlepšenie. Vo všetkých posudzovaných parametroch prišlo k štatisticky signifikatnému zlepšeniu hodnôt. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že kurkumín vykazuje potenciál byť vhodným suplementom do médií pre dlhodobé uchovávanie samčích gamét.
Kľúčové slová:kurkumín, kryokonzervácia spermií, oxidačný stres, býky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene