Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of lycopene on the quality of cryopreserved bovine spermatozoa
Written by (author): Ing. Alica Mackovich
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv lykopénu na kvalitu kryokonzervovaných spermií býkov
Summary:V diplomovej práci sa venujeme pôsobeniu antioxidačných vlastností a kryoprotektívnych účinkov lykopénu, ktoré je možné využiť na ochranu celkovej kvality spermií pri uchovávaní v mraze. Kryokonzervovanie spermií je jedným z najúčinnejších spôsobov uchovávania genetických zdrojov, avšak môže vyústiť do zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a následného oxidatívneho poškodenia vitálnych biomolekúl spermií. Ak sa v biologickom systéme naruší rovnováha medzi produkciou voľných radikálov a ich vychytávaním, syntéza ROS presiahne kritickú úroveň a dochádza k patologickým zmenám v štruktúre či funkcií spermií. Pridávanie antioxidantov do kryoprezervačných médií je jednou z možností ako zmierniť vplyv ROS tvoriacich sa počas kryoprezervácie samčích reprodukčných buniek. Lykopén je karotenoid, ktorý sa vyskytuje najmä v paradajkách, ružovom grapefruite, červenom melóne a.i. Táto molekula je známa širokým spektrom pozitívnych biologických efektov na organizmus, predovšetkým svojimi antioxidačnými vlastnosťami pri ochrane proti oxidatívnemu poškodeniu lipidov a DNA. Vzhľadom na sľubné protektívne účinky lykopénu, cieľom tejto štúdie bolo sledovať jeho vplyv na kvalitu kryokonzervovaných spermií. Ejakuláty sme získali od 5 pohlavne dospelých býkov Holštajnsko - frízskeho plemena s vyhovujúcim zdravotným stavom. Experimentálnu skupinu sme obohatili lykopénom (1,5 mmol.l-1), zatiaľ čo kontrolná skupina bola ponechaná bez pridania antioxidantu. V jednotlivých experimentoch sme analyzovali motilitu (MOT) a progresívnu motilitu spermií (PRO) pomocou systému CASA (Computer-Asisted Sperm Analysis); produkciu voľných radikálov (ROS) prostredníctvom luminometrie ako aj rozsah lipidovej peroxidácie, vyjadrenej ako koncentrácia malondialdehydu (MDA) s využitím metódy TBARS a spektrofotometrie. Priemerná hodnota produkcie ROS klesla v experimentálnej skupine na 17,80+-6,31 RLU.s-1.10-6 (P<0,01) rovnako ako sa znížila priemerná hodnota lipidovej peroxidácie (16,43+-2,51 mikromol.l-1 v porovnaní s 27,45+-4,41mikromol.l-1; P<0,001). Zvýšená ochrana membránovej integrity pred oxidatívnym poškodením v prítomnosti lykopénu viedla k výraznejšiemu zachovaniu motility a progresívnej motility experimentálnych vzoriek (50,80+-6,38% resp. 45,40+-3,50%; P<0,001). Na základe získaných výsledkov možeme konštatovať, že lykopén mal preukázateľné antioxidačné účinky, ktoré možno využiť pri kryoprezervácii samčích gamét.
Key words:lykopén, kryokonzervovanie spermií, oxidačný stres

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited