Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv lykopénu na kvalitu kryokonzervovaných spermií býkov
Autor: Ing. Alica Mackovich
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv lykopénu na kvalitu kryokonzervovaných spermií býkov
Abstrakt:V diplomovej práci sa venujeme pôsobeniu antioxidačných vlastností a kryoprotektívnych účinkov lykopénu, ktoré je možné využiť na ochranu celkovej kvality spermií pri uchovávaní v mraze. Kryokonzervovanie spermií je jedným z najúčinnejších spôsobov uchovávania genetických zdrojov, avšak môže vyústiť do zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a následného oxidatívneho poškodenia vitálnych biomolekúl spermií. Ak sa v biologickom systéme naruší rovnováha medzi produkciou voľných radikálov a ich vychytávaním, syntéza ROS presiahne kritickú úroveň a dochádza k patologickým zmenám v štruktúre či funkcií spermií. Pridávanie antioxidantov do kryoprezervačných médií je jednou z možností ako zmierniť vplyv ROS tvoriacich sa počas kryoprezervácie samčích reprodukčných buniek. Lykopén je karotenoid, ktorý sa vyskytuje najmä v paradajkách, ružovom grapefruite, červenom melóne a.i. Táto molekula je známa širokým spektrom pozitívnych biologických efektov na organizmus, predovšetkým svojimi antioxidačnými vlastnosťami pri ochrane proti oxidatívnemu poškodeniu lipidov a DNA. Vzhľadom na sľubné protektívne účinky lykopénu, cieľom tejto štúdie bolo sledovať jeho vplyv na kvalitu kryokonzervovaných spermií. Ejakuláty sme získali od 5 pohlavne dospelých býkov Holštajnsko - frízskeho plemena s vyhovujúcim zdravotným stavom. Experimentálnu skupinu sme obohatili lykopénom (1,5 mmol.l-1), zatiaľ čo kontrolná skupina bola ponechaná bez pridania antioxidantu. V jednotlivých experimentoch sme analyzovali motilitu (MOT) a progresívnu motilitu spermií (PRO) pomocou systému CASA (Computer-Asisted Sperm Analysis); produkciu voľných radikálov (ROS) prostredníctvom luminometrie ako aj rozsah lipidovej peroxidácie, vyjadrenej ako koncentrácia malondialdehydu (MDA) s využitím metódy TBARS a spektrofotometrie. Priemerná hodnota produkcie ROS klesla v experimentálnej skupine na 17,80+-6,31 RLU.s-1.10-6 (P<0,01) rovnako ako sa znížila priemerná hodnota lipidovej peroxidácie (16,43+-2,51 mikromol.l-1 v porovnaní s 27,45+-4,41mikromol.l-1; P<0,001). Zvýšená ochrana membránovej integrity pred oxidatívnym poškodením v prítomnosti lykopénu viedla k výraznejšiemu zachovaniu motility a progresívnej motility experimentálnych vzoriek (50,80+-6,38% resp. 45,40+-3,50%; P<0,001). Na základe získaných výsledkov možeme konštatovať, že lykopén mal preukázateľné antioxidačné účinky, ktoré možno využiť pri kryoprezervácii samčích gamét.
Kľúčové slová:lykopén, kryokonzervovanie spermií, oxidačný stres

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene