Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Mikrobiálne profily býčich ejakulátov a ich vplyv na kvalitu spermií
Autor: Bc. Ljubica Belić
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Mikrobiálne profily býčich ejakulátov a ich vplyv na kvalitu spermií
Abstrakt:Infekcia, rovnako ako aj zápal urogenitálneho traktu, ktorú zapríčiňuje bakteriálna kontaminácia, môže ohroziť nielen jeho základné funkcie, ale aj celý spermatogenetický proces. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo identifikovať jednotlivé mikrobiocenózy prítomné v ejakulátoch získaných od 20 plemenných býkov a determinovať ich vplyv na kvalitu spermií. Taktiež sme sa snažili definovať početné faktory, ktoré vplývajú na kvalitu a kvantitu, ako aj na oxidatívnu rovnováhu ejakulátu. CASA (Computer – assisted sperm analysis) je prístroj, pomocou ktorého sme analyzovali percentuálnu motilitu spermií. Pomocou chemiluminiscenčnej metódy.sme stanovili. produkciu reaktívnych foriem kyslika (ROS). Analýzu akrozómovej reakcie sme uskutočnili pomocou farbiaceho protokolu Fast Green-Rose Bengal, zatiaľ čo pri stanovení membránovej integrity sme použili farbiaci protokol pomocou eozínu a nigrozínu. Vzorky sme následne spracovali pomocou prístroja MALDI-TOF (Matrix-assisted lasrér desorption ionization – time of flight mass spectrometry), ktorý je založený na zisťovaní taxometrických klasifikácií bakterií, vláknitých mikroskopických húb a kvasiniek. Na lyzátoch pripravených z bovinných spermií sme stanovili rozsah lipidovej peroxidácie na základe kvantifikácie malondialdehydu, zatiaľ čo koncentráciu proteínových karbonylov sme stanovili spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 360 nm. Na základe získaných výsledkov sme zistili, že baktérie Staphylococcus xylosus, Bacillus lentus, Bacillus mycoides, Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus warneri a Staphylococcus epidermidis majú signifikantne negatívny vplyv na kvalitu spermií, predovšetkým na ich pohybovú aktivitu (P<0,001), membránovú a akrozómovú integritu (P<0,001). Súčasne prítomnosť daných baktérií viedla k signifikantnej nadprodukcii ROS (P<0,001), ktorá vyústila zo signifikantne zvýšenej oxidácii lipidov (P<0,001) a proteínov (P<0,001). Nakoľko prirodzené ochranné mechanizmy spermií zlyhali pri ochrane samčích gamét pred bakteriospermoiu, aj naďalej odporúčame využitie antibiotík v reprodukčných technológiách hovädzieho dobytka.
Klíčová slova:ejakulát, bakteriálna kontaminácia, býky, spermie, oxidatívny stres

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně