Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Animal Physiology (FBFS)

     
     Final thesis          
          Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title: Microbial profiles of bovine ejaculates and their effect on the spermatozoa quality
Written by (author):
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Mikrobiálne profily býčich ejakulátov a ich vplyv na kvalitu spermií
Summary:
Infekcia, rovnako ako aj zápal urogenitálneho traktu, ktorú zapríčiňuje bakteriálna kontaminácia, môže ohroziť nielen jeho základné funkcie, ale aj celý spermatogenetický proces. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo identifikovať jednotlivé mikrobiocenózy prítomné v ejakulátoch získaných od 20 plemenných býkov a determinovať ich vplyv na kvalitu spermií. Taktiež sme sa snažili definovať početné faktory, ktoré vplývajú na kvalitu a kvantitu, ako aj na oxidatívnu rovnováhu ejakulátu. CASA (Computer – assisted sperm analysis) je prístroj, pomocou ktorého sme analyzovali percentuálnu motilitu spermií. Pomocou chemiluminiscenčnej metódy.sme stanovili. produkciu reaktívnych foriem kyslika (ROS). Analýzu akrozómovej reakcie sme uskutočnili pomocou farbiaceho protokolu Fast Green-Rose Bengal, zatiaľ čo pri stanovení membránovej integrity sme použili farbiaci protokol pomocou eozínu a nigrozínu. Vzorky sme následne spracovali pomocou prístroja MALDI-TOF (Matrix-assisted lasrér desorption ionization – time of flight mass spectrometry), ktorý je založený na zisťovaní taxometrických klasifikácií bakterií, vláknitých mikroskopických húb a kvasiniek. Na lyzátoch pripravených z bovinných spermií sme stanovili rozsah lipidovej peroxidácie na základe kvantifikácie malondialdehydu, zatiaľ čo koncentráciu proteínových karbonylov sme stanovili spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 360 nm. Na základe získaných výsledkov sme zistili, že baktérie Staphylococcus xylosus, Bacillus lentus, Bacillus mycoides, Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus warneri a Staphylococcus epidermidis majú signifikantne negatívny vplyv na kvalitu spermií, predovšetkým na ich pohybovú aktivitu (P<0,001), membránovú a akrozómovú integritu (P<0,001). Súčasne prítomnosť daných baktérií viedla k signifikantnej nadprodukcii ROS (P<0,001), ktorá vyústila zo signifikantne zvýšenej oxidácii lipidov (P<0,001) a proteínov (P<0,001). Nakoľko prirodzené ochranné mechanizmy spermií zlyhali pri ochrane samčích gamét pred bakteriospermoiu, aj naďalej odporúčame využitie antibiotík v reprodukčných technológiách hovädzieho dobytka.
Key words:
ejakulát, bakteriálna kontaminácia, býky, spermie, oxidatívny stres

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited