Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Mikrobiálne profily býčich ejakulátov a ich vplyv na kvalitu spermií
Autor: Bc. Ljubica Belić
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mikrobiálne profily býčich ejakulátov a ich vplyv na kvalitu spermií
Abstrakt:Infekcia, rovnako ako aj zápal urogenitálneho traktu, ktorú zapríčiňuje bakteriálna kontaminácia, môže ohroziť nielen jeho základné funkcie, ale aj celý spermatogenetický proces. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo identifikovať jednotlivé mikrobiocenózy prítomné v ejakulátoch získaných od 20 plemenných býkov a determinovať ich vplyv na kvalitu spermií. Taktiež sme sa snažili definovať početné faktory, ktoré vplývajú na kvalitu a kvantitu, ako aj na oxidatívnu rovnováhu ejakulátu. CASA (Computer – assisted sperm analysis) je prístroj, pomocou ktorého sme analyzovali percentuálnu motilitu spermií. Pomocou chemiluminiscenčnej metódy.sme stanovili. produkciu reaktívnych foriem kyslika (ROS). Analýzu akrozómovej reakcie sme uskutočnili pomocou farbiaceho protokolu Fast Green-Rose Bengal, zatiaľ čo pri stanovení membránovej integrity sme použili farbiaci protokol pomocou eozínu a nigrozínu. Vzorky sme následne spracovali pomocou prístroja MALDI-TOF (Matrix-assisted lasrér desorption ionization – time of flight mass spectrometry), ktorý je založený na zisťovaní taxometrických klasifikácií bakterií, vláknitých mikroskopických húb a kvasiniek. Na lyzátoch pripravených z bovinných spermií sme stanovili rozsah lipidovej peroxidácie na základe kvantifikácie malondialdehydu, zatiaľ čo koncentráciu proteínových karbonylov sme stanovili spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 360 nm. Na základe získaných výsledkov sme zistili, že baktérie Staphylococcus xylosus, Bacillus lentus, Bacillus mycoides, Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus warneri a Staphylococcus epidermidis majú signifikantne negatívny vplyv na kvalitu spermií, predovšetkým na ich pohybovú aktivitu (P<0,001), membránovú a akrozómovú integritu (P<0,001). Súčasne prítomnosť daných baktérií viedla k signifikantnej nadprodukcii ROS (P<0,001), ktorá vyústila zo signifikantne zvýšenej oxidácii lipidov (P<0,001) a proteínov (P<0,001). Nakoľko prirodzené ochranné mechanizmy spermií zlyhali pri ochrane samčích gamét pred bakteriospermoiu, aj naďalej odporúčame využitie antibiotík v reprodukčných technológiách hovädzieho dobytka.
Kľúčové slová:ejakulát, bakteriálna kontaminácia, býky, spermie, oxidatívny stres

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene