Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv extraktu Nechtíka lekárskeho (Calendula officinalis L.) na aktivitu samčích reprodukčných buniek
Autor: Valentína Palkovičová
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv extraktu Nechtíka lekárskeho (Calendula officinalis L.) na aktivitu samčích reprodukčných buniek
Abstrakt:Nechtík lekársky (Calendula officinalis L.) je liečivá rastlina z čeľade astrovité pôvodom z juhu Európy. Nechtík obsahuje látky ako flavonoidy, saponíny, živice, steroidy, horčiny, tiež vitamín C a karotenoidy, vďaka čomu ho zaraďujeme medzi najúčinnejšie liečivé rastliny. Pomáha detoxikovať a čistiť organizmus, prečisťuje krv a lymfatický systém, posilňuje činnosť pečene, imunitný systém, činnosť sleziny a lieči chronické infekcie. Uplatňuje sa v liečbe zápalov, pečene, tráviaceho systému, bolesti žalúdka, dvanástnikových a žalúdočných vredov. Priaznivo pôsobí na psychiku a nervový systém. V teoretickej časti bakalárskej práce sme sa zamerali na charakterizáciu reprodukcie a reprodukčných orgánov býkov, rovnako sme popísali ejakulát a stavbu spermie. Súčasne sme sa venovali oxidatívnemu stresu a jeho vplyvu na spermie. V neposlednom rade sme popísali charakteristiku nechtíka lekárskeho jeho výskyt, zloženie, pestovanie rastliny, zber, zloženie a liečivé účinky. V praktickej časti práce sme sa venovali štúdiu vplyvu extraktu nechtíka lekárskeho na zvolené parametre aktivity bovinných spermií v in vitro podmienkach. Ejakulát bol získaný od 10 pohlavne dospelých Holštajnsko-frízskych plemenných býkov. Pripravili sme si roztoky extraktu nechtíka lekárskeho s postupne zvyšujúcou sa koncentráciou a tiež jeden kontrolný roztok. V experimentálnych vzorkách sa nachádzal extrakt s koncentráciou 300; 150; 75 a 37,5 µg.ml-1 a jednotlivé analýzy boli vykonané v čase 0, 2 a 24 hodín. Sledovali sme pohyblivosť spermií, mitochondriálnu aktivitu a produkciu voľných radikálov. Analýza pohyblivosti spermií bola vykonaná pomocou metódy CASA (Computer- Assistend Sperm Analysis) s použitím systému Hamilton Thorne Ivos HTM Animal. Najvyššia pohyblivosť spermií sa prejavila pri koncentrácii 37,5 µg.ml-1. Pozitívne účinky sa prejavili tiež pri koncentrácií 300 µg.ml-1, pričom v danej skupine bola motilita signifikantne vyššia v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,05). Negatívny vplyv na pohyblivosť spermií sa prejavil po 24 hodinách pri koncentrácií 37,5 µg.ml-1. Pomocou MTT testu sme sa snažili zistiť vitalitu spermií v dôsledku pôsobenia extraktu nechtíka lekárskeho. Po 24 hod. sme zaznamenali najväčší nárast vo vzorke 75 µg.ml-1 (P<0,001) pri porovnaní s kontrolnou skupinou. ROS (reactive oxygen species) test predstavuje rýchlu analýzu produkcie reaktívnych foriem kyslíka, ktorých nadmerná koncentrácia môže mať negatívny vplyv na celkovú vitalitu samčích reprodukčných buniek. V žiadnom časovom intervale sme nezaznamenali signifikantné pozitívne alebo negatívne účinky extraktu na oxidatívnu rovnováhu bovinných spermií.
Klíčová slova:spermie, býk, nechtík lekársky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně