Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts          
     
Projects     
Publications     Placements     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The effect of Calendula officinalis L. on the activity of male reproductive cells
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv extraktu Nechtíka lekárskeho (Calendula officinalis L.) na aktivitu samčích reprodukčných buniek
Summary:
Nechtík lekársky (Calendula officinalis L.) je liečivá rastlina z čeľade astrovité pôvodom z juhu Európy. Nechtík obsahuje látky ako flavonoidy, saponíny, živice, steroidy, horčiny, tiež vitamín C a karotenoidy, vďaka čomu ho zaraďujeme medzi najúčinnejšie liečivé rastliny. Pomáha detoxikovať a čistiť organizmus, prečisťuje krv a lymfatický systém, posilňuje činnosť pečene, imunitný systém, činnosť sleziny a lieči chronické infekcie. Uplatňuje sa v liečbe zápalov, pečene, tráviaceho systému, bolesti žalúdka, dvanástnikových a žalúdočných vredov. Priaznivo pôsobí na psychiku a nervový systém. V teoretickej časti bakalárskej práce sme sa zamerali na charakterizáciu reprodukcie a reprodukčných orgánov býkov, rovnako sme popísali ejakulát a stavbu spermie. Súčasne sme sa venovali oxidatívnemu stresu a jeho vplyvu na spermie. V neposlednom rade sme popísali charakteristiku nechtíka lekárskeho jeho výskyt, zloženie, pestovanie rastliny, zber, zloženie a liečivé účinky. V praktickej časti práce sme sa venovali štúdiu vplyvu extraktu nechtíka lekárskeho na zvolené parametre aktivity bovinných spermií v in vitro podmienkach. Ejakulát bol získaný od 10 pohlavne dospelých Holštajnsko-frízskych plemenných býkov. Pripravili sme si roztoky extraktu nechtíka lekárskeho s postupne zvyšujúcou sa koncentráciou a tiež jeden kontrolný roztok. V experimentálnych vzorkách sa nachádzal extrakt s koncentráciou 300; 150; 75 a 37,5 µg.ml-1 a jednotlivé analýzy boli vykonané v čase 0, 2 a 24 hodín. Sledovali sme pohyblivosť spermií, mitochondriálnu aktivitu a produkciu voľných radikálov. Analýza pohyblivosti spermií bola vykonaná pomocou metódy CASA (Computer- Assistend Sperm Analysis) s použitím systému Hamilton Thorne Ivos HTM Animal. Najvyššia pohyblivosť spermií sa prejavila pri koncentrácii 37,5 µg.ml-1. Pozitívne účinky sa prejavili tiež pri koncentrácií 300 µg.ml-1, pričom v danej skupine bola motilita signifikantne vyššia v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,05). Negatívny vplyv na pohyblivosť spermií sa prejavil po 24 hodinách pri koncentrácií 37,5 µg.ml-1. Pomocou MTT testu sme sa snažili zistiť vitalitu spermií v dôsledku pôsobenia extraktu nechtíka lekárskeho. Po 24 hod. sme zaznamenali najväčší nárast vo vzorke 75 µg.ml-1 (P<0,001) pri porovnaní s kontrolnou skupinou. ROS (reactive oxygen species) test predstavuje rýchlu analýzu produkcie reaktívnych foriem kyslíka, ktorých nadmerná koncentrácia môže mať negatívny vplyv na celkovú vitalitu samčích reprodukčných buniek. V žiadnom časovom intervale sme nezaznamenali signifikantné pozitívne alebo negatívne účinky extraktu na oxidatívnu rovnováhu bovinných spermií.
Key words:
spermie, býk, nechtík lekársky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited