Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv extraktu Nechtíka lekárskeho (Calendula officinalis L.) na aktivitu samčích reprodukčných buniek
Autor: Valentína Palkovičová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv extraktu Nechtíka lekárskeho (Calendula officinalis L.) na aktivitu samčích reprodukčných buniek
Abstrakt:Nechtík lekársky (Calendula officinalis L.) je liečivá rastlina z čeľade astrovité pôvodom z juhu Európy. Nechtík obsahuje látky ako flavonoidy, saponíny, živice, steroidy, horčiny, tiež vitamín C a karotenoidy, vďaka čomu ho zaraďujeme medzi najúčinnejšie liečivé rastliny. Pomáha detoxikovať a čistiť organizmus, prečisťuje krv a lymfatický systém, posilňuje činnosť pečene, imunitný systém, činnosť sleziny a lieči chronické infekcie. Uplatňuje sa v liečbe zápalov, pečene, tráviaceho systému, bolesti žalúdka, dvanástnikových a žalúdočných vredov. Priaznivo pôsobí na psychiku a nervový systém. V teoretickej časti bakalárskej práce sme sa zamerali na charakterizáciu reprodukcie a reprodukčných orgánov býkov, rovnako sme popísali ejakulát a stavbu spermie. Súčasne sme sa venovali oxidatívnemu stresu a jeho vplyvu na spermie. V neposlednom rade sme popísali charakteristiku nechtíka lekárskeho jeho výskyt, zloženie, pestovanie rastliny, zber, zloženie a liečivé účinky. V praktickej časti práce sme sa venovali štúdiu vplyvu extraktu nechtíka lekárskeho na zvolené parametre aktivity bovinných spermií v in vitro podmienkach. Ejakulát bol získaný od 10 pohlavne dospelých Holštajnsko-frízskych plemenných býkov. Pripravili sme si roztoky extraktu nechtíka lekárskeho s postupne zvyšujúcou sa koncentráciou a tiež jeden kontrolný roztok. V experimentálnych vzorkách sa nachádzal extrakt s koncentráciou 300; 150; 75 a 37,5 µg.ml-1 a jednotlivé analýzy boli vykonané v čase 0, 2 a 24 hodín. Sledovali sme pohyblivosť spermií, mitochondriálnu aktivitu a produkciu voľných radikálov. Analýza pohyblivosti spermií bola vykonaná pomocou metódy CASA (Computer- Assistend Sperm Analysis) s použitím systému Hamilton Thorne Ivos HTM Animal. Najvyššia pohyblivosť spermií sa prejavila pri koncentrácii 37,5 µg.ml-1. Pozitívne účinky sa prejavili tiež pri koncentrácií 300 µg.ml-1, pričom v danej skupine bola motilita signifikantne vyššia v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,05). Negatívny vplyv na pohyblivosť spermií sa prejavil po 24 hodinách pri koncentrácií 37,5 µg.ml-1. Pomocou MTT testu sme sa snažili zistiť vitalitu spermií v dôsledku pôsobenia extraktu nechtíka lekárskeho. Po 24 hod. sme zaznamenali najväčší nárast vo vzorke 75 µg.ml-1 (P<0,001) pri porovnaní s kontrolnou skupinou. ROS (reactive oxygen species) test predstavuje rýchlu analýzu produkcie reaktívnych foriem kyslíka, ktorých nadmerná koncentrácia môže mať negatívny vplyv na celkovú vitalitu samčích reprodukčných buniek. V žiadnom časovom intervale sme nezaznamenali signifikantné pozitívne alebo negatívne účinky extraktu na oxidatívnu rovnováhu bovinných spermií.
Kľúčové slová:spermie, býk, nechtík lekársky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene