Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Levisticum officinale and its effects on male reproduction
Written by (author): Bc. Anikó Varga
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Ing. Michal Miškeje, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ligurček lekársky (Levisticum officinale) a jeho účinky na samčiu reprodukciu
Summary:Ligurček lekársky (Levisticum officinale) je všestranná liečivá, aromatická a koreninová rastlina z čeľade mrkvovité (Apiaceae). Medzi jeho liečivé účinky patrí úprava krvného tlaku, podpora trávenia, vylučovania žlče, pomáha pri ochoreniach vylučovacieho ústrojenstva svojím močopudným účinkom, má dehydratačné a antioxidačné účinky, podporuje reguláciu nepravidelného menštruačného cyklu a pôsobí ako mierne afrodiziakum. Reprodukčné procesy zabezpečujú zachovanie druhu vytváraním nových jedincov, pričom u samcov zahŕňajú tvorbu spermií a ich transport do pohlavných orgánov samíc. V teoretickej časti predloženej bakalárskej práce sme popísali anatómiu a morfológiu reprodukčnej sústavy býkov a tiež jednotlivé anatomické časti pohlavnej bunky samcov – spermie. Je popisovaná tiež charakteristika ligurčeka lekárskeho, jeho výskyt, chemické zloženie, využitie a liečivé účinky. Cieľom experimentálnej časti bolo komplexné hodnotenie in vitro účinkov extraktu ligurčeka lekárskeho na niektoré vybrané parametre býčích spermií. Ejakulát pochádzal od pohlavne dospelých býkov s vyhovujúcim zdravotným stavom. Pripravili sme roztoky s postupne zvyšujúcou sa koncentráciou extraktu ligurčeka a jeden kontrolný roztok, ktorý neobsahoval žiaden extrakt a slúžil na porovnávanie analyzovaných parametrov. Vzorky boli obohatené o extrakt ligurčeka s koncentráciou 300; 150; 75 a 37,5 µg.ml-1. Všetky analýzy s biologickým materiálom boli vykonané v čase 0, 2 a 24 hodín. Vybranými analyzovanými parametrami boli pohyblivosť, mitochondriálna aktivita a produkcia superoxidového radikálu. Hodnotenie pohyblivosti sme vykonali pomocou metódy CASA (Computer - Assistend Sperm Analysis), pričom sme zistili, že vyššie koncentrácie extraktu ligurčeka (najmä 300 µg.ml-1) mali okamžitý negatívny účinok v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,01) a koncentrácie 75 a 37,5 µg.ml-1 mali okamžitý stimulačný účinok. Vzorka s prídavkom extraktu 75 µg.ml-1 vykazovala aj po 24 hodinách inkubácie ešte vyhovujúcu pohyblivosť oproti ostatným vzorkám (19,25±3,28 %). S pohyblivosťou úzko súvisí životaschopnosť buniek, ktorú sme stanovili pomocou MTT testu. Nízke koncentrácie ligurčeka pôsobili tiež stimulačne na vitalitu pohlavných buniek a vyššie inhibične (P<0,05; P<0,001). NBT testom sme posúdili produkciu superoxidového radikálu. Experimentom získané výsledky potvrdzujú antioxidačný účinok nižších dávok ligurčeka (P<0,05) a prooxidačné účinky vyšších koncentrácií. Výsledky našich analýz všeobecne potvrdzujú prospešné účinky nižších dávok extraktu a toxické účinky vyšších.
Key words:pohyblivosť, býk, ligurček lekársky, mitochondriálna aktivita, spermie, voľné radikály

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited