Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Ligurček lekársky (Levisticum officinale) a jeho účinky na samčiu reprodukciu
Autor: Bc. Anikó Varga
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Michal Miškeje, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ligurček lekársky (Levisticum officinale) a jeho účinky na samčiu reprodukciu
Abstrakt:Ligurček lekársky (Levisticum officinale) je všestranná liečivá, aromatická a koreninová rastlina z čeľade mrkvovité (Apiaceae). Medzi jeho liečivé účinky patrí úprava krvného tlaku, podpora trávenia, vylučovania žlče, pomáha pri ochoreniach vylučovacieho ústrojenstva svojím močopudným účinkom, má dehydratačné a antioxidačné účinky, podporuje reguláciu nepravidelného menštruačného cyklu a pôsobí ako mierne afrodiziakum. Reprodukčné procesy zabezpečujú zachovanie druhu vytváraním nových jedincov, pričom u samcov zahŕňajú tvorbu spermií a ich transport do pohlavných orgánov samíc. V teoretickej časti predloženej bakalárskej práce sme popísali anatómiu a morfológiu reprodukčnej sústavy býkov a tiež jednotlivé anatomické časti pohlavnej bunky samcov – spermie. Je popisovaná tiež charakteristika ligurčeka lekárskeho, jeho výskyt, chemické zloženie, využitie a liečivé účinky. Cieľom experimentálnej časti bolo komplexné hodnotenie in vitro účinkov extraktu ligurčeka lekárskeho na niektoré vybrané parametre býčích spermií. Ejakulát pochádzal od pohlavne dospelých býkov s vyhovujúcim zdravotným stavom. Pripravili sme roztoky s postupne zvyšujúcou sa koncentráciou extraktu ligurčeka a jeden kontrolný roztok, ktorý neobsahoval žiaden extrakt a slúžil na porovnávanie analyzovaných parametrov. Vzorky boli obohatené o extrakt ligurčeka s koncentráciou 300; 150; 75 a 37,5 µg.ml-1. Všetky analýzy s biologickým materiálom boli vykonané v čase 0, 2 a 24 hodín. Vybranými analyzovanými parametrami boli pohyblivosť, mitochondriálna aktivita a produkcia superoxidového radikálu. Hodnotenie pohyblivosti sme vykonali pomocou metódy CASA (Computer - Assistend Sperm Analysis), pričom sme zistili, že vyššie koncentrácie extraktu ligurčeka (najmä 300 µg.ml-1) mali okamžitý negatívny účinok v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,01) a koncentrácie 75 a 37,5 µg.ml-1 mali okamžitý stimulačný účinok. Vzorka s prídavkom extraktu 75 µg.ml-1 vykazovala aj po 24 hodinách inkubácie ešte vyhovujúcu pohyblivosť oproti ostatným vzorkám (19,25±3,28 %). S pohyblivosťou úzko súvisí životaschopnosť buniek, ktorú sme stanovili pomocou MTT testu. Nízke koncentrácie ligurčeka pôsobili tiež stimulačne na vitalitu pohlavných buniek a vyššie inhibične (P<0,05; P<0,001). NBT testom sme posúdili produkciu superoxidového radikálu. Experimentom získané výsledky potvrdzujú antioxidačný účinok nižších dávok ligurčeka (P<0,05) a prooxidačné účinky vyšších koncentrácií. Výsledky našich analýz všeobecne potvrdzujú prospešné účinky nižších dávok extraktu a toxické účinky vyšších.
Kľúčové slová:pohyblivosť, býk, ligurček lekársky, mitochondriálna aktivita, spermie, voľné radikály

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene