Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Ochranný účinok nápoja rooibos proti štrukturálnym zmenám reprodukčného tkaniva diabetických potkanov
Autor: Bc. Ivona Farkašová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:RNDr. Hana Ďúranová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ochranný účinok nápoja rooibos proti štrukturálnym zmenám reprodukčného tkaniva diabetických potkanov
Abstrakt:Štatistika poukazuje na rast výskytu diabetu a na jeho negatívny vplyv na reprodukčnú funkciu samčieho pohlavia. Škodlivý účinok diabetu na samčiu reprodukciu je známou skutočnosťou. Údaje zo živočíšnych modelov naznačujú výrazné zníženie plodnosti a zhoršenie kvality spermií diabetických samcov. V tejto práci sme sa zamerali na stanovenie prípadného vplyvu diabetu, resp. nápoja rooibos na dynamické zmeny v štruktúre semenníka a prisemenníka potkanov. Pri experimente boli použité samce Wistarských potkanov, ktoré sa rozdelili do troch skupín: normálna kontrolná skupina, diabetická kontrolná skupina, u ktorej bol diabetes indukovaný jednou intramuskulárnou injekciou streptozocínu (STZ) v dávke 50 mg.kg-1 a podávala sa voda z vodovodu počas 7 týždňov. Tretia – experimentálna skupina zahŕňala diabetické zvieratá, ktorým bol podávaný rooibos extrakt (2g.100ml-1) počas 7 týždňov. Od každého zvieraťa boli odobraté vzorky semenníkov, z ktorých boli pripravené mikroskopické preparáty farbené hematoxylínom a eozínom. Na fotomikroskope boli zhotovené mikrofotografie a preparáty boli kvantitatívne hodnotené pomocou mikromorfometrických metód. Kvalitatívnou subjektívnou analýzou sme zistili výraznejšie štrukturálne rozdiely medzi normálnou, diabetickou a experimentálnou skupinou. Najvýraznejšie zmeny nastali pri sledovaní relatívneho objemu a priemeru semenotvorného epitelu semenníka, kde oba parametre boli signifikantne nižšie v diabetickej skupine (P<0,01) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Administrácia rooibosu však signifikantne zvýšila oba parametre v porovnaní s diabetickou skupinou (P<0,05). Výraznú zmenu sme zaznamenali pri priemere lumena prisemenníka, pri ktorom sme detegovali signifikantné zníženie u diabetickej skupiny (P<0,001 pri porovnaní s kontrolnou skupinou). Podávanie rooibosu síce nezabránilo štrukturálnym zmenám prísemenníka (P<0,01 v porovnaní s kontrolnou skupinou), avšak výrazne zamedzilo progresu patologických zmien spôsobených diabetom (P<0,01 v porovnaní s diabetickou skupinou). Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že rooibos pozitívne účinkuje na reprodukčné štruktúry samcov, citlivé na patologické zmeny spôsobené diabetom. Rooibos preto môžeme odporučiť ako nutraceutikum pre zlepšenie reprodukčných funkcií diabetických pacientov.
Kľúčové slová:rooibos, diabetes mellitus, prisemenník, potkan, semenník

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene