Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:DNA damage in male reproductive cells - mechanisms, causes and consequences
Written by (author): Bc. Barbara Terebesiová
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Ing. Michal Gábor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Poškodenie DNA v samčích reprodukčných bunkách - mechanizmy, príčiny a následky
Summary:Oxidačno-redukčné reakcie, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou metabolizmu reprodukčných buniek samcov spôsobujú vznik voľných radikálov. Pri prevahe voľných radikálov nad antioxidačnými schopnosťami organizmu vzniká oxidatívny stres. Oxidatívny stres je jednou z hlavných príčin poškodenia DNA spermií samcov vplyvom zlomov vo vláknach DNA a modifikáciami báz. Poškodenie deoxyribonukleovej kyseliny v samčích reprodukčných bunkách okrem oxidatívneho stresu spôsobuje množstvo ďalších faktorov, ako napr. poškodenie počas spermatogenézy, abnormálne dozrievanie spermií, vek, klinické procedúry a enviromentálna toxicita. V priebehu rokov sa vyvinuli metódy, ktoré slúžia na analýzu poškodenia DNA v spermiách. Fragmentácia molekuly DNA sa môže reparovať nielen v spermiách, ale i v oplodnenom vajíčku. Praktická časť bakalárskej práce popisuje vplyv trojmocného železa na oxidačné poškodenie DNA bovinných spermií. Vzorky boli kontrolované v časových intervaloch 0, 2, 8, 16, 24 hodín. Trojmocné železo pri vyšších koncentráciách (>100 mikromol.dm-3) pôsobilo aktiváciu oxidačného poškodenia DNA. Pri nižších koncentráciách (<50 mikromol.dm-3 ) sme zaznamenali, že Fe3+ nepôsobí inhibične na DNA spermie. Pri dlhodobej kultivácii (24 h) boli zaznamenané vyššie priemerné hodnoty produkcie 8-Oxo-2'-deoxyguanozínu (vzorka A - 31,02+-2,11 %) ako pri 0 h (vzorka A - 10,19+-0,55 %). Z uvedených výsledkov vyplýva, že účinok trojmocného železa na oxidatívne poškodenie DNA spermií závisí od koncentrácie pridaného železa a od času pôsobenia.
Key words:spermie, poškodenie DNA, oxidatívny stres, železo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited