Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 

     
Absolvent     Výučba
     
     Projekty     
     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Poškodenie DNA v samčích reprodukčných bunkách - mechanizmy, príčiny a následky
Autor:
Bc. Barbara Terebesiová
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Michal Gábor, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Poškodenie DNA v samčích reprodukčných bunkách - mechanizmy, príčiny a následky
Abstrakt:
Oxidačno-redukčné reakcie, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou metabolizmu reprodukčných buniek samcov spôsobujú vznik voľných radikálov. Pri prevahe voľných radikálov nad antioxidačnými schopnosťami organizmu vzniká oxidatívny stres. Oxidatívny stres je jednou z hlavných príčin poškodenia DNA spermií samcov vplyvom zlomov vo vláknach DNA a modifikáciami báz. Poškodenie deoxyribonukleovej kyseliny v samčích reprodukčných bunkách okrem oxidatívneho stresu spôsobuje množstvo ďalších faktorov, ako napr. poškodenie počas spermatogenézy, abnormálne dozrievanie spermií, vek, klinické procedúry a enviromentálna toxicita. V priebehu rokov sa vyvinuli metódy, ktoré slúžia na analýzu poškodenia DNA v spermiách. Fragmentácia molekuly DNA sa môže reparovať nielen v spermiách, ale i v oplodnenom vajíčku. Praktická časť bakalárskej práce popisuje vplyv trojmocného železa na oxidačné poškodenie DNA bovinných spermií. Vzorky boli kontrolované v časových intervaloch 0, 2, 8, 16, 24 hodín. Trojmocné železo pri vyšších koncentráciách (>100 mikromol.dm-3) pôsobilo aktiváciu oxidačného poškodenia DNA. Pri nižších koncentráciách (<50 mikromol.dm-3 ) sme zaznamenali, že Fe3+ nepôsobí inhibične na DNA spermie. Pri dlhodobej kultivácii (24 h) boli zaznamenané vyššie priemerné hodnoty produkcie 8-Oxo-2'-deoxyguanozínu (vzorka A - 31,02+-2,11 %) ako pri 0 h (vzorka A - 10,19+-0,55 %). Z uvedených výsledkov vyplýva, že účinok trojmocného železa na oxidatívne poškodenie DNA spermií závisí od koncentrácie pridaného železa a od času pôsobenia.
Kľúčové slová:
spermie, poškodenie DNA, oxidatívny stres, železo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene