Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Animal Physiology (FBFS)

     Graduate
     
Final thesis
     
     
     
Placements          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Effect of Oregano extract (Origanum vulgare L.) on endocrine activity of male reproductive tissue in mice
Written by (author):
Bc. Barbora Babečková
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv extraktu Pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L.) na endokrinnú aktivitu samčieho reprodukčného tkaniva myší
Summary:
Origanum vulgare je kulinárska a liečivá rastlina z čeľade Lamiaceae pôvodom z Európy, Stredomoria a časti Ázie. Z medicínskeho hľadiska sa pamajorán primárne používa proti kŕčom, nadúvaniu, upravuje menštruačný cyklus, vyvoláva chuť do jedla. Vo forme čaju sa pamajorán používa najmä na liečbu prechladnutia, chrípky a horúčky. Obsahuje látky ako tymol, karvakrol, limonén, pinén, ocimén, karyofylén, ktoré majú antiseptické, antimykotické a antiparazitické vlastnosti. Taktiež sa zistilo že pamajorán vykazuje protirakovinovú aktivitu, čím je vhodným prípravkom pri liečbe a prevencii proti rakovine. V experimentálnej časti bakalárskej práce sme sa zamerali na vplyv extraktu pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare) na produkciu cholesterolu, androstendiónu, dehydroepiandrostendiónu a testosterónu v semenníkoch. Experimentálne skupiny ktoré obsahovali extrakt o koncentráciach 10 μmol.l-1,100 μmol.l-1,1000 μmol.l-1 sme porovnávali s kontrolnou skupinou, ktorej médium extrakt neobsahovalo. Po kultivácií semenníkov myší po dobu 24 hodín a po následnej analýze sme dospeli k záveru že produkcia choelsterolu sa pri zvyšovaní koncentrácie extraktu znižovala. Tieto rozdiely medzi kontrolnou skupinou a experimentálnymi skupinami boli signifikantné pri koncentrácií 100 μmol.l-1 (P<0,05) a 1000 μmol.l-1 (P<0,01). Produkcia testosterónu a dehydroepiandrostendiónu klesala, avšak rozdiely medzi kontrolnou skupinou a experimentálnymi skupinami neboli štatisticky významné. Najväčší rozdiel sme zaznamenali pri produkcií androstendiónu. V kontrolnej skupine sme namerali produkciu androstendiónu 88,50 ± 16,51 μg.ml-1, pričom štatisticky najvýznamnejší rozdiel sme namerali pri koncetráciach extraktu 100 μmol.l-1 a 1000 μmol.l-1 (P<0,01). V závere práce práce môžeme uviesť, že extrakt Origanum vulgare má inhibičný vplyv na endokrinnú funckiu rozmnožovacej sústavy samcov.
Key words:
semenníky, pamajorán obyčajný , testosterón, androstendión, dehydroepiandrostendión, cholesterol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited