Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:In vitro vplyv extraktu Kôpru voňavého (Anethum graveolens) na endokrinnú funkciu reprodukčného tkaniva potkanov
Autor: Bc. Tibor Brenkus
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:In vitro vplyv extraktu Kôpru voňavého (Anethum graveolens) na endokrinnú funkciu reprodukčného tkaniva potkanov
Abstrakt:Kôpor voňavý (Anethum graveolens) je bylina z čeľade mrkvovité (Apiaceae), ktorá vyniká svojimi liečivými schopnosťami a taktiež slúži ako vynikajúca korenina. Má pozitívne účinky pri poruchách trávenia, zníženej imunite a celkovom zavodnení organizmu. Súčasťou tejto silne aromatickej byliny sú rôzne biologicky účinné látky (karvón, limonén, felandrén, bielkoviny, sacharidy, tuky), ktoré majú pozitívny vplyv na celkové zdravie. Cholesterol je lipid, ktorý sa nachádza vo všetkých živočíšnych bunkách, je dôležitou súčasťou štrukturálnych zložiek a taktiež prekurzorom steroidných hormónov. Androgény sa tvoria v kôre nadobličiek, ich úlohou je udržiavanie samčích sexuálnych charakteristík. Testosterón patrí medzi hlavné hormóny samčieho pohlavia, ovplyvňuje rast orgánov samcov, ochlpenie či dokonca aj agresivitu. Tento hormón bol taktiež dokázaný u samíc v malých koncentráciách. Dehydroepiandrosterón u ľudí cirkuluje vo vysokých koncentráciách, môžeme ho zaradiť medzi endogénne steroidy. Vo väčšine prípadov sa produkuje v nadobličkách, no môže sa syntetizovať aj v mozgu de novo. Androstendión patrí medzi anabolické steroidy. Indukuje nukleárnu translokáciu androgénového receptora. V teoretickej časti bolo našim cieľom zosumarizovať účinky extraktov Kôpru voňavého súvisiace s biologickou aktivitou. Experimentálna časť predkladanej práce bola založená na skúmaní in vitro účinkov extraktu Kôpru voňavého (10; 100; 1000 µg.ml-1) na funkčné prejavy testikulárnych fragmentov potkanov. Semenníky použité na tento experiment pochádzali od dospelých potkanov. Kontrolný roztok bez extraktu slúžil na porovnávanie výsledkov s ostatnými zvyšujúcimi sa koncentráciami, v ktorých bol použitý rastlinný extrakt z kôpru. Produkciu cholesterolu sme stanovili enzymatickým fotometrickým testom (CHOD-PAP). Hormóny testosterón, androstendión a dehydroepiandrosterón sme stanovili pomocou imunochemickej metódy (ELISA). Zistili sme že sa hladina cholesterolu signifikantne znížila pri všetkých koncentráciách v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,001). Pri produkcií testosterónu sa zistilo kolísavé, no štatisticky nesignifikantné (P>0,05) zníženie pri všetkých koncentráciách v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pri androstendióne sme zaznamenali výrazný pokles pri všetkých koncentráciách. Pri koncentráciách 10; 100 µg.ml-1 bol zaznamenaný signifikantný pokles androstendiónu (P<0,01; P<0,001). Najväčší pokles bol zaznamenaný pri koncentrácií 1000 µg.ml-1 (P<0,001). Jedine pri dehydroepiandrosteróne sme zaznamenali veľmi malý nárast pri koncentrácií 10 µg.ml-1, pričom pri zvyšných koncentráciách sa preukázal mierny pokles v porovnaní s kontrolnou skupinou. Extrakt kôpru pôsobil na aktivitu testikulárnych tkanív skôr inhibične ako stimulačne, dôsledkom čoho mohlo byť podanie a nedostačujúci čas exponovania tkanív testovanou látkou.
Klíčová slova:testosterón, cholesterol, Kôpor voňavý, dehydroepiandrosterón, potkan

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně