Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:In vitro effect of Dill extract (Anethum graveolens) on endocrine function of rat reproductive tissue
Written by (author): Bc. Tibor Brenkus
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:In vitro vplyv extraktu Kôpru voňavého (Anethum graveolens) na endokrinnú funkciu reprodukčného tkaniva potkanov
Summary:Kôpor voňavý (Anethum graveolens) je bylina z čeľade mrkvovité (Apiaceae), ktorá vyniká svojimi liečivými schopnosťami a taktiež slúži ako vynikajúca korenina. Má pozitívne účinky pri poruchách trávenia, zníženej imunite a celkovom zavodnení organizmu. Súčasťou tejto silne aromatickej byliny sú rôzne biologicky účinné látky (karvón, limonén, felandrén, bielkoviny, sacharidy, tuky), ktoré majú pozitívny vplyv na celkové zdravie. Cholesterol je lipid, ktorý sa nachádza vo všetkých živočíšnych bunkách, je dôležitou súčasťou štrukturálnych zložiek a taktiež prekurzorom steroidných hormónov. Androgény sa tvoria v kôre nadobličiek, ich úlohou je udržiavanie samčích sexuálnych charakteristík. Testosterón patrí medzi hlavné hormóny samčieho pohlavia, ovplyvňuje rast orgánov samcov, ochlpenie či dokonca aj agresivitu. Tento hormón bol taktiež dokázaný u samíc v malých koncentráciách. Dehydroepiandrosterón u ľudí cirkuluje vo vysokých koncentráciách, môžeme ho zaradiť medzi endogénne steroidy. Vo väčšine prípadov sa produkuje v nadobličkách, no môže sa syntetizovať aj v mozgu de novo. Androstendión patrí medzi anabolické steroidy. Indukuje nukleárnu translokáciu androgénového receptora. V teoretickej časti bolo našim cieľom zosumarizovať účinky extraktov Kôpru voňavého súvisiace s biologickou aktivitou. Experimentálna časť predkladanej práce bola založená na skúmaní in vitro účinkov extraktu Kôpru voňavého (10; 100; 1000 µg.ml-1) na funkčné prejavy testikulárnych fragmentov potkanov. Semenníky použité na tento experiment pochádzali od dospelých potkanov. Kontrolný roztok bez extraktu slúžil na porovnávanie výsledkov s ostatnými zvyšujúcimi sa koncentráciami, v ktorých bol použitý rastlinný extrakt z kôpru. Produkciu cholesterolu sme stanovili enzymatickým fotometrickým testom (CHOD-PAP). Hormóny testosterón, androstendión a dehydroepiandrosterón sme stanovili pomocou imunochemickej metódy (ELISA). Zistili sme že sa hladina cholesterolu signifikantne znížila pri všetkých koncentráciách v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,001). Pri produkcií testosterónu sa zistilo kolísavé, no štatisticky nesignifikantné (P>0,05) zníženie pri všetkých koncentráciách v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pri androstendióne sme zaznamenali výrazný pokles pri všetkých koncentráciách. Pri koncentráciách 10; 100 µg.ml-1 bol zaznamenaný signifikantný pokles androstendiónu (P<0,01; P<0,001). Najväčší pokles bol zaznamenaný pri koncentrácií 1000 µg.ml-1 (P<0,001). Jedine pri dehydroepiandrosteróne sme zaznamenali veľmi malý nárast pri koncentrácií 10 µg.ml-1, pričom pri zvyšných koncentráciách sa preukázal mierny pokles v porovnaní s kontrolnou skupinou. Extrakt kôpru pôsobil na aktivitu testikulárnych tkanív skôr inhibične ako stimulačne, dôsledkom čoho mohlo byť podanie a nedostačujúci čas exponovania tkanív testovanou látkou.
Key words:testosterón, cholesterol, Kôpor voňavý, dehydroepiandrosterón, potkan

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited