Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:In vitro vplyv extraktu Kôpru voňavého (Anethum graveolens) na endokrinnú funkciu reprodukčného tkaniva potkanov
Autor: Bc. Tibor Brenkus
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:In vitro vplyv extraktu Kôpru voňavého (Anethum graveolens) na endokrinnú funkciu reprodukčného tkaniva potkanov
Abstrakt:Kôpor voňavý (Anethum graveolens) je bylina z čeľade mrkvovité (Apiaceae), ktorá vyniká svojimi liečivými schopnosťami a taktiež slúži ako vynikajúca korenina. Má pozitívne účinky pri poruchách trávenia, zníženej imunite a celkovom zavodnení organizmu. Súčasťou tejto silne aromatickej byliny sú rôzne biologicky účinné látky (karvón, limonén, felandrén, bielkoviny, sacharidy, tuky), ktoré majú pozitívny vplyv na celkové zdravie. Cholesterol je lipid, ktorý sa nachádza vo všetkých živočíšnych bunkách, je dôležitou súčasťou štrukturálnych zložiek a taktiež prekurzorom steroidných hormónov. Androgény sa tvoria v kôre nadobličiek, ich úlohou je udržiavanie samčích sexuálnych charakteristík. Testosterón patrí medzi hlavné hormóny samčieho pohlavia, ovplyvňuje rast orgánov samcov, ochlpenie či dokonca aj agresivitu. Tento hormón bol taktiež dokázaný u samíc v malých koncentráciách. Dehydroepiandrosterón u ľudí cirkuluje vo vysokých koncentráciách, môžeme ho zaradiť medzi endogénne steroidy. Vo väčšine prípadov sa produkuje v nadobličkách, no môže sa syntetizovať aj v mozgu de novo. Androstendión patrí medzi anabolické steroidy. Indukuje nukleárnu translokáciu androgénového receptora. V teoretickej časti bolo našim cieľom zosumarizovať účinky extraktov Kôpru voňavého súvisiace s biologickou aktivitou. Experimentálna časť predkladanej práce bola založená na skúmaní in vitro účinkov extraktu Kôpru voňavého (10; 100; 1000 µg.ml-1) na funkčné prejavy testikulárnych fragmentov potkanov. Semenníky použité na tento experiment pochádzali od dospelých potkanov. Kontrolný roztok bez extraktu slúžil na porovnávanie výsledkov s ostatnými zvyšujúcimi sa koncentráciami, v ktorých bol použitý rastlinný extrakt z kôpru. Produkciu cholesterolu sme stanovili enzymatickým fotometrickým testom (CHOD-PAP). Hormóny testosterón, androstendión a dehydroepiandrosterón sme stanovili pomocou imunochemickej metódy (ELISA). Zistili sme že sa hladina cholesterolu signifikantne znížila pri všetkých koncentráciách v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,001). Pri produkcií testosterónu sa zistilo kolísavé, no štatisticky nesignifikantné (P>0,05) zníženie pri všetkých koncentráciách v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pri androstendióne sme zaznamenali výrazný pokles pri všetkých koncentráciách. Pri koncentráciách 10; 100 µg.ml-1 bol zaznamenaný signifikantný pokles androstendiónu (P<0,01; P<0,001). Najväčší pokles bol zaznamenaný pri koncentrácií 1000 µg.ml-1 (P<0,001). Jedine pri dehydroepiandrosteróne sme zaznamenali veľmi malý nárast pri koncentrácií 10 µg.ml-1, pričom pri zvyšných koncentráciách sa preukázal mierny pokles v porovnaní s kontrolnou skupinou. Extrakt kôpru pôsobil na aktivitu testikulárnych tkanív skôr inhibične ako stimulačne, dôsledkom čoho mohlo byť podanie a nedostačujúci čas exponovania tkanív testovanou látkou.
Kľúčové slová:testosterón, cholesterol, Kôpor voňavý, dehydroepiandrosterón, potkan

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene