Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv naringenínu na aktivitu testikulárneho tkaniva myší
Autor: Bc. Veronika Frohnová
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv naringenínu na aktivitu testikulárneho tkaniva myší
Abstrakt:Naringenín je flavonoid, ktorý sa nachádza najmä v grapefruitoch ale aj v iných druhoch ovocia či zeleniny. Vďaka svojmu zloženiu má veľmi významné terapeutické účinky a preto sa využíva pri liečbe rôznych ochorení ale pôsobí aj ako antibakteriálna, antifungálna a antivirálna látka. Táto molekula nie je v súčasnosti stále príliš preskúmaná a preto je častým objektom výskumu na celom svete. Dokázané boli jeho účinky pri liečbe zápalov, Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby a kardiovaskulárnych ochorení. V tejto práci sú prezentované možné účinky naringenínu na kvalitu testikulárneho tkaniva myší v in vitro podmienkach, pričom sledovanými parametrami bola produkcia testosterónu, androstendiónu, dehydroepiandrosterónu a cholesterolu. Koncentrácia steroidných hormónov v kultivačnom médiu bola analyzovaná pomocou ELISA metódy a hladina cholesterolu v médiu bola stanovená pomocou CHOD-PAP testu. Analyzované fragmenty semenníkov boli počas 24 hodín kultivované s prídavkom naringenínu v koncentráciách 1, 10 a 100 µmol.l-1 a zároveň bola vytvorená aj kontrolná skupina fragmentov semenníkov bez prídavku naringenínu. Pri stanovení testosterónu bolo zaznamenané mierne zvýšenie produkcie testosterónu pri všetkých koncentráciách naringenínu, pričom k najväčšiemu zvýšeniu produkcie testosterónu došlo pri koncentrácii 10 µmol.l-1 naringenínu. Na produkciu androstendiónu mala sigifikantný vplyv takisto koncentrácia 10 µmol.1-1 naringenínu (P>0,05). Pri stanovení produkcie dehydroepiandrosterónu bol zaznamenaný mierny pokles produkcie tohto hormónu. Najvýraznejší pokles nastal pri koncentrácii 100 µmol.1-1 naringenínu. Produkcia cholesterolu stúpala so zvyšujúcou sa koncentráciou naringenínu. Na produkciu cholesterolu semenníkmi mala signifikantný vplyv koncentrácia 100 µmol.l-1 naringenínu (P>0,01). Z výsledkov práce vyplýva, že naringenín priaznivo pôsobí na produkciu steroidných hormónov a rovnako aj na produkciu ich prekurzoru- cholesterolu, preto má potenciálnu možnosť využitia pri uchovávaní samčích gamét a pri zvyšovaní fertilizačnej schopnosti samcov.
Klíčová slova:semenníky, myši, testosterón, naringenín, androstendión, cholesterol, dehydroepiandrosterón

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně