Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effect of naringenin on testicular tissue activity in mice
Written by (author): Bc. Veronika Frohnová
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv naringenínu na aktivitu testikulárneho tkaniva myší
Summary:Naringenín je flavonoid, ktorý sa nachádza najmä v grapefruitoch ale aj v iných druhoch ovocia či zeleniny. Vďaka svojmu zloženiu má veľmi významné terapeutické účinky a preto sa využíva pri liečbe rôznych ochorení ale pôsobí aj ako antibakteriálna, antifungálna a antivirálna látka. Táto molekula nie je v súčasnosti stále príliš preskúmaná a preto je častým objektom výskumu na celom svete. Dokázané boli jeho účinky pri liečbe zápalov, Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby a kardiovaskulárnych ochorení. V tejto práci sú prezentované možné účinky naringenínu na kvalitu testikulárneho tkaniva myší v in vitro podmienkach, pričom sledovanými parametrami bola produkcia testosterónu, androstendiónu, dehydroepiandrosterónu a cholesterolu. Koncentrácia steroidných hormónov v kultivačnom médiu bola analyzovaná pomocou ELISA metódy a hladina cholesterolu v médiu bola stanovená pomocou CHOD-PAP testu. Analyzované fragmenty semenníkov boli počas 24 hodín kultivované s prídavkom naringenínu v koncentráciách 1, 10 a 100 µmol.l-1 a zároveň bola vytvorená aj kontrolná skupina fragmentov semenníkov bez prídavku naringenínu. Pri stanovení testosterónu bolo zaznamenané mierne zvýšenie produkcie testosterónu pri všetkých koncentráciách naringenínu, pričom k najväčšiemu zvýšeniu produkcie testosterónu došlo pri koncentrácii 10 µmol.l-1 naringenínu. Na produkciu androstendiónu mala sigifikantný vplyv takisto koncentrácia 10 µmol.1-1 naringenínu (P>0,05). Pri stanovení produkcie dehydroepiandrosterónu bol zaznamenaný mierny pokles produkcie tohto hormónu. Najvýraznejší pokles nastal pri koncentrácii 100 µmol.1-1 naringenínu. Produkcia cholesterolu stúpala so zvyšujúcou sa koncentráciou naringenínu. Na produkciu cholesterolu semenníkmi mala signifikantný vplyv koncentrácia 100 µmol.l-1 naringenínu (P>0,01). Z výsledkov práce vyplýva, že naringenín priaznivo pôsobí na produkciu steroidných hormónov a rovnako aj na produkciu ich prekurzoru- cholesterolu, preto má potenciálnu možnosť využitia pri uchovávaní samčích gamét a pri zvyšovaní fertilizačnej schopnosti samcov.
Key words:semenníky, myši, testosterón, naringenín, androstendión, cholesterol, dehydroepiandrosterón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited