Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv naringenínu na aktivitu testikulárneho tkaniva myší
Autor: Bc. Veronika Frohnová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv naringenínu na aktivitu testikulárneho tkaniva myší
Abstrakt:Naringenín je flavonoid, ktorý sa nachádza najmä v grapefruitoch ale aj v iných druhoch ovocia či zeleniny. Vďaka svojmu zloženiu má veľmi významné terapeutické účinky a preto sa využíva pri liečbe rôznych ochorení ale pôsobí aj ako antibakteriálna, antifungálna a antivirálna látka. Táto molekula nie je v súčasnosti stále príliš preskúmaná a preto je častým objektom výskumu na celom svete. Dokázané boli jeho účinky pri liečbe zápalov, Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby a kardiovaskulárnych ochorení. V tejto práci sú prezentované možné účinky naringenínu na kvalitu testikulárneho tkaniva myší v in vitro podmienkach, pričom sledovanými parametrami bola produkcia testosterónu, androstendiónu, dehydroepiandrosterónu a cholesterolu. Koncentrácia steroidných hormónov v kultivačnom médiu bola analyzovaná pomocou ELISA metódy a hladina cholesterolu v médiu bola stanovená pomocou CHOD-PAP testu. Analyzované fragmenty semenníkov boli počas 24 hodín kultivované s prídavkom naringenínu v koncentráciách 1, 10 a 100 µmol.l-1 a zároveň bola vytvorená aj kontrolná skupina fragmentov semenníkov bez prídavku naringenínu. Pri stanovení testosterónu bolo zaznamenané mierne zvýšenie produkcie testosterónu pri všetkých koncentráciách naringenínu, pričom k najväčšiemu zvýšeniu produkcie testosterónu došlo pri koncentrácii 10 µmol.l-1 naringenínu. Na produkciu androstendiónu mala sigifikantný vplyv takisto koncentrácia 10 µmol.1-1 naringenínu (P>0,05). Pri stanovení produkcie dehydroepiandrosterónu bol zaznamenaný mierny pokles produkcie tohto hormónu. Najvýraznejší pokles nastal pri koncentrácii 100 µmol.1-1 naringenínu. Produkcia cholesterolu stúpala so zvyšujúcou sa koncentráciou naringenínu. Na produkciu cholesterolu semenníkmi mala signifikantný vplyv koncentrácia 100 µmol.l-1 naringenínu (P>0,01). Z výsledkov práce vyplýva, že naringenín priaznivo pôsobí na produkciu steroidných hormónov a rovnako aj na produkciu ich prekurzoru- cholesterolu, preto má potenciálnu možnosť využitia pri uchovávaní samčích gamét a pri zvyšovaní fertilizačnej schopnosti samcov.
Kľúčové slová:semenníky, myši, testosterón, naringenín, androstendión, cholesterol, dehydroepiandrosterón

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene