Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 

Kontakty               Závěrečná práce
     
Projekty
     
Publikace     Stáže     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Efektivita zvolených semenných extenderov pri prevencii bakteriospermie moriačích ejakulátov
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Efektivita zvolených semenných extenderov pri prevencii bakteriospermie moriačích ejakulátov
Abstrakt:
Prešľachtenie u moriek spôsobilo stratu schopnosti sa prirodzene rozmnožovať, preto vzniká potreba venovať viac pozornosti umelej inseminácii a jej kvalite. V negatívnom zmysle slova je umelá inseminácia ovplyvnená baktériami prítomnými v reprodukčnom trakte moriakov. V našej práci sme sa venovali účinku prirodzene sa vyskytujúcich baktérií v reprodukčnom trakte a ich účinku na kvalitatívne parametre ejakulátov získaných od samcov moriakov z línie BIG 6. Zamerali sme sa na podrobnú identifikáciu baktérii nachádzajúcich sa v ejakuláte a súčasne sme porovnávali vplyv dvoch médií slúžiacich na uchovávanie moriačích spermií bez alebo s prídavkom antibiotika pencilín. Základné kvalitatívne parametre sme stanovovali na čerstvej vzorke v čase 0H následne po inkubácii 2H a 24H, pričom vzorky boli uskladnené pri 4℃ v chladničke. Motilitu ako jeden z kľúčových parametrov dôležitých pre oplodnenie sme určovali prostredníctvom CASA (Computer-assisted sperm analysis) analyzátora. Akrozómovú reakciu a membránovú integritu sme vyhodnocovali za pomoci farbičiek a prostredníctvom náterových preparátov vyhodnocovaných pod svetelným mikroskopom okometricky. Stanovenie reaktívnych foriem kyslíka (ROS) prebiehalo luminometricky. Membránový mitochondriálny potenciál (MMP) sme určili fluorescenčne na kombinovanom spektro-fluoro-luminometri. Baktérie sme identifikovali z jednotlivých vzoriek ejakulátov na agarózových platniach a následne analyzovali pomocou hmotnostného spektrometra MALDI TOF (Matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight mass spectrometry). Medzi najdominantnejšie druhy patrili Escherichia coli, Staphylococcus lentus, Enterococcus faecium, Streptococcus gallolyticus, Myroides odoratimimus, Ochrobactrum intermedium, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Morganella morganii. Baktérie negatívnym spôsobom pôsobili predovšetkým na motilitu (P<0,001) ako aj na MMP (P<0,01). Zaznamenali sme aj zvýšenú tvorbu reaktívnych foriem kyslíka (P<0,001). Baktérie negatívne vplývali aj na akrozómovú a membránovú integritu (P<0,05). Pri celkovom porovnaní médií sme lepšie výsledky dosiahli s využitím média A – SMM (Sperm Motility Medium), a to vo všetkých parametroch okrem motility po 24H inkubácii. Médium A dokázalo udržať lepší MMP (P<0,001), a to pri 2H a 24H inkubácii. U tohto média pri 2H sme pri inkubácii bez prídavku pencilínu aj s prídavkom penicilínu taktiež zaznamenali nižšiu produkciu ROS (P<0,01; P<0,001). Čo sa týka akrozómovej a membránovej integrity medzi jednotlivými médiami sa nám nepodarilo zaznamenať žiadne výrazné rozdiely. Prídavok penicilínu do médií síce eliminoval účinok baktérií, no na druhej strane pôsobil negatívne na motlitu a MMP, čím sa znížili oplodňovanie schopnosti spermií. Dokázali sme, že baktérie negatívne vplývajú na kvalitu ejakulátu, predovšetkým na pohyblivosť spermií. V reprodukčných technológiách, ako aj pri inseminácii samotnej odporúčame využitie ochranného systému v podobe antibiotika alebo vhodného extenderu, a to nielen pri dlhodobom uchovávaní ale aj pri samotnom odbere ejakulátov.
Klíčová slova:
baktériospermia, morky, ejakulát, peniclín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně