Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent
     
     
          
Publikace
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vplyv aplikácie Pergy na antioxidačný profil testikulárnych štruktúr potkanov
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv aplikácie Pergy na antioxidačný profil testikulárnych štruktúr potkanov
Abstrakt:
Voľné radikály patria medzi rizikové faktory, ktoré negatívne vplývajú na životaschopnosť spermií. Keď nastáva nerovnováha medzi antioxidantami a voľnými radikálmi v metabolizme, vytvára sa oxidačný stres zapričiňujúci poškodenie lipidových membrán, nukleových kyselín, proteínov, enzýmov alebo narušenie bunkovej signalizácie. Antioxidant je každá zlúčenina, ktorá zabraňuje poškodeniu alebo zničeniu tkaniva spôsobené oxidáciou. Štúdie preukazujú ochranu antioxidantov pred toxickými účinkami voľných radikálov (VR) produkovanými defektnými spermiami, leukocytmi, zlepšujú kvalitu ejakulátu, znižujú riziko poškodenia spermií a vykazujú stimulačné účinky na ich aktivitu. S diabetom spájamé oxidačný stres a produkciu ROS, ktoré úzko súvisia s poškodením samčích reprodukčných buniek. Perga je prírodný aktívny produkt s výnimočnými ozdravnými schopnosťami, ktorý by mohol vykazovať priaznivý vplyv na reprodukčný systém. Praktická časť záverečnej práce opisuje vplyv pergy na antioxidačný profil reprodukčných štruktúr potkanov, u ktorých bol indukovaný diabetes a/alebo obezita, a ktoré boli kŕmené zmesou KKZ-P/M obohatenej o pergu počas 3 mesiacov (250mg na jeden kg telesnej hmotnosti). Detekovali sme zvýšenie aktivity superoxiddismutázy (SOD), katalázy (KAT) (P<0,001), glutatiónperoxidázy (GPx) (P<0,001) a koncentrácie glutatiónu (GSH) (P<0,001), a to v skupinách E3 (diabetické potkany, normálne krmivo + perga) a E4 (diabetické potkany, vysokokalorické krmivo + perga) obohatených o pergu oproti experimentálnym skupinám E1 (diabetické potkany, normálne krmivo) a E2 (diabetické potkany, vysokokalorické krmivo). Z nami uvedených výsledkov vyplýva, že perga mala pozitívny vplyv na antioxidačný profil, nakoľko zvyšovala aktivitu antioxidačných enzýmov proti pôsobeniu voľných radikálov.
Klíčová slova:
perga, antioxidačný profil , testikulárne štruktúry potkanov , antioxidanty , diabetes

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně