Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The effect of perga application on the antioxidant profile of rat testicular structures
Written by (author): Bc. Mária Suková
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv aplikácie Pergy na antioxidačný profil testikulárnych štruktúr potkanov
Summary:Voľné radikály patria medzi rizikové faktory, ktoré negatívne vplývajú na životaschopnosť spermií. Keď nastáva nerovnováha medzi antioxidantami a voľnými radikálmi v metabolizme, vytvára sa oxidačný stres zapričiňujúci poškodenie lipidových membrán, nukleových kyselín, proteínov, enzýmov alebo narušenie bunkovej signalizácie. Antioxidant je každá zlúčenina, ktorá zabraňuje poškodeniu alebo zničeniu tkaniva spôsobené oxidáciou. Štúdie preukazujú ochranu antioxidantov pred toxickými účinkami voľných radikálov (VR) produkovanými defektnými spermiami, leukocytmi, zlepšujú kvalitu ejakulátu, znižujú riziko poškodenia spermií a vykazujú stimulačné účinky na ich aktivitu. S diabetom spájamé oxidačný stres a produkciu ROS, ktoré úzko súvisia s poškodením samčích reprodukčných buniek. Perga je prírodný aktívny produkt s výnimočnými ozdravnými schopnosťami, ktorý by mohol vykazovať priaznivý vplyv na reprodukčný systém. Praktická časť záverečnej práce opisuje vplyv pergy na antioxidačný profil reprodukčných štruktúr potkanov, u ktorých bol indukovaný diabetes a/alebo obezita, a ktoré boli kŕmené zmesou KKZ-P/M obohatenej o pergu počas 3 mesiacov (250mg na jeden kg telesnej hmotnosti). Detekovali sme zvýšenie aktivity superoxiddismutázy (SOD), katalázy (KAT) (P<0,001), glutatiónperoxidázy (GPx) (P<0,001) a koncentrácie glutatiónu (GSH) (P<0,001), a to v skupinách E3 (diabetické potkany, normálne krmivo + perga) a E4 (diabetické potkany, vysokokalorické krmivo + perga) obohatených o pergu oproti experimentálnym skupinám E1 (diabetické potkany, normálne krmivo) a E2 (diabetické potkany, vysokokalorické krmivo). Z nami uvedených výsledkov vyplýva, že perga mala pozitívny vplyv na antioxidačný profil, nakoľko zvyšovala aktivitu antioxidačných enzýmov proti pôsobeniu voľných radikálov.
Key words:perga, antioxidačný profil , testikulárne štruktúry potkanov , antioxidanty , diabetes

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited