Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv aplikácie Pergy na antioxidačný profil testikulárnych štruktúr potkanov
Autor: Bc. Mária Suková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv aplikácie Pergy na antioxidačný profil testikulárnych štruktúr potkanov
Abstrakt:Voľné radikály patria medzi rizikové faktory, ktoré negatívne vplývajú na životaschopnosť spermií. Keď nastáva nerovnováha medzi antioxidantami a voľnými radikálmi v metabolizme, vytvára sa oxidačný stres zapričiňujúci poškodenie lipidových membrán, nukleových kyselín, proteínov, enzýmov alebo narušenie bunkovej signalizácie. Antioxidant je každá zlúčenina, ktorá zabraňuje poškodeniu alebo zničeniu tkaniva spôsobené oxidáciou. Štúdie preukazujú ochranu antioxidantov pred toxickými účinkami voľných radikálov (VR) produkovanými defektnými spermiami, leukocytmi, zlepšujú kvalitu ejakulátu, znižujú riziko poškodenia spermií a vykazujú stimulačné účinky na ich aktivitu. S diabetom spájamé oxidačný stres a produkciu ROS, ktoré úzko súvisia s poškodením samčích reprodukčných buniek. Perga je prírodný aktívny produkt s výnimočnými ozdravnými schopnosťami, ktorý by mohol vykazovať priaznivý vplyv na reprodukčný systém. Praktická časť záverečnej práce opisuje vplyv pergy na antioxidačný profil reprodukčných štruktúr potkanov, u ktorých bol indukovaný diabetes a/alebo obezita, a ktoré boli kŕmené zmesou KKZ-P/M obohatenej o pergu počas 3 mesiacov (250mg na jeden kg telesnej hmotnosti). Detekovali sme zvýšenie aktivity superoxiddismutázy (SOD), katalázy (KAT) (P<0,001), glutatiónperoxidázy (GPx) (P<0,001) a koncentrácie glutatiónu (GSH) (P<0,001), a to v skupinách E3 (diabetické potkany, normálne krmivo + perga) a E4 (diabetické potkany, vysokokalorické krmivo + perga) obohatených o pergu oproti experimentálnym skupinám E1 (diabetické potkany, normálne krmivo) a E2 (diabetické potkany, vysokokalorické krmivo). Z nami uvedených výsledkov vyplýva, že perga mala pozitívny vplyv na antioxidačný profil, nakoľko zvyšovala aktivitu antioxidačných enzýmov proti pôsobeniu voľných radikálov.
Kľúčové slová:perga, antioxidačný profil , testikulárne štruktúry potkanov , antioxidanty , diabetes

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene