Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
vedecko - výskumná zamestnankyňa - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

     Absolvent     Záverečná práca
     
Projekty     
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Využitie kurkumínu pri prevencii indukovanej bakteriospermie kohútich ejakulátov
Autor: Ing. Michaela Petrovičová
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Využitie kurkumínu pri prevencii indukovanej bakteriospermie kohútich ejakulátov
Abstrakt:
Baktérie sú prítomné všade okolo nás a reprodukčné trakty nie sú výnimkou. V reprodukčnom trakte sú však schopné znižovať oplodňovaciu schopnosť spermií, spôsobiť zápal v samičom pohlavnom trakte a u sliepok dokážu prechádzať do vajíčok, a tým ohrozovať zdravie konzumenta. Táto práca je rozdelená na dve experimentálne časti. V prvej sme sa zamerali na porovnanie komerčne dostupných médií na uchovávanie kohútích ejakulátov a v druhej na vplyv vybraných druhov baktérií (Salmonella enterica, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) a kurkumínu ako biologicky aktívnej látky na kvalitatívne parametre spermií. Na porovanie komerčne dostupných médií (Avian medium, Extendil medium) sme použili natívne preparáty ejakulátov bez úpravy a na vplyv baktérií a kurkumínu sme spermie prečistili pomocou Percoll-u a riedili v Extendil médiu. Kvalitatívne parametre spermií riedených v rôznych médiách boli hodnotené hneď po odbere/prečistení, po 2 a 24 hodinách uskladnenia pri teplote 4 °C. Pozorovanými kvalitatívnymi parametrami boli motilita spermií získaná počítačovo asistovanou analýzou spermií (CASA), životaschopnosť a akrozómová integrita analyzovaná pomocou farbičiek na mikroskopických preparátoch. Tvorba reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a membránový mitochondriálny potenciál (MMP) boli kvantifikované pomocou luminometra a množstvo bakteriálnych kolónií prežívajúcich v komerčne dostupných médiách bolo analyzované pomocou agarózových platní. Použitie Avian media viedlo k udržaniu lepšej životaschopnosti po 2 hodinách (P<0,001), ale k podstatnému zníženiu životaschopnosti (P<0,001) došlo po 24 hodinách, tvorba ROS bola redukovaná (P<0,05) po 24 hodinách a bolo detegované vyššie prežívanie baktérií (P<0,0001). Extendil médium dokázalo urdžať vyššiu motilitu (P<0,001), lepšiu životaschopnosť (P<0,001), nižšiu tvorbu ROS (P<0,001), ale väčšie množstvo prežívajúcich baktérií (P<0,001) počas celej doby skladovania. S. enterica a E. coli pôsobili negatívne na motilitu (P<0,01) a MMP (P<0,0001). Kurkumín dokázal v oboch prípadoch baktérií pozitívne ovplyvniť zníženú motilitu (P<0,01) a MMP (P<0,0001). P. aeruginosa signifikantne znížila motilitu (P<0,0001) a MMP (P<0,0001), kurkumín však nedokázal oplyvniť zlepšenie sledovaných parametrov (P>0,05). Na krátkodobé uskladnenie kohútích ejakulátov sa Extendil medium ukázal ako vhodnejší v porovnaní s Avian medium. Baktérie sú schopné negatívne oplyvniť kvalitatívne parametre a kurkumín je vhodnou látkou na zlepšenie nami sledovaných parametrov ovplynených baktériami S. enterica a E. coli, nie však P. aeruginosa.
Kľúčové slová:
spermie, baktérie, kohúty, kurkumín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene