Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv prirodzenej bakteriocenózy na oxidatívnu rovnováhu kančích ejakulátov
Autor: Bc. Kristína Rojková
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Ondřej Bučko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv prirodzenej bakteriocenózy na oxidatívnu rovnováhu kančích ejakulátov
Abstrakt:Bakteriálne kontaminácie a následné infekcie či dokonca zápal v samčom reprodukčnom systéme môžu ohroziť funkciu spermií a celý spermatogenetický proces, čo vedie k významným kvalitatívnym a kvantitatívnym zmenám spermií. V súčasnosti patrí táto problematika medzí významne diskutovanú tému. Avšak problematikou, ktorou sme sa zaoberali v predkladanej bakalárskej práci je práve vplyv prirodzene sa vyskytujúcich baktérií na fertilizačný proces, respektíve ich celkový dopad na základné parametre spermií. Naším cielom bolo preto odhaliť všetky možné faktory, ktoré môžu významne ovplyvniť oxidatívnu rovnováhu ejakulátov. Mikrobiologické spracovanie vzoriek sme uskutočnili pomocou prístroja MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight, mas spectrometry ), ktorého využitie je zamerané na vysoko-dôveryhodnú a vysokorýchlostnú taxanomickú klasifikáciu baktérií, vláknitých mikroskopických húb a kvasiniek. Použitím CASA (Computer-assisted sperm analysis) systému sme analyzovali motilitu spermií kancov. Chemiluminiscenčnou metódou sme stanovili celkovú produkciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Mitochondriálny membránový potenciál (MMP) sme analyzovali flourometricky využitím katiónového farbiva známeho pod názvom JC-1, pomocou ktorého sme stanovili výslednú mitochondriálnu aktivitu. Výsledne hodnoty leukocytopsermie sme stanovili využitím Endtzovho testu a optického mikroskopu pozorovaním pri 10 násobnom zväčšení. Zmeraním chemiluminiscencie použitím luminometra sme stanovili celkovú antioxidačnú kapacitu. Pomocou UV-VIS spektrofotometra sme odmerali absorbanciu pri vlnovej dĺžke 360nm a kvantifikovali sme koncentráciu skupín proteínových karbonylov. Rozsah lipidovej peroxidácie sme stanovili na základe koncentrácie malóndialdehydu s využitím spektrofotometra pri vlnovej dĺžke 540 nm. Výsledky analýzy pohyblivosti spermií, MMP, ROS, leukocytospermie, celkovej antioxidačnej kapacity, lipidovej peroxidácie a kvantifikácie proteínových karbonylov preukázali, že baktérie druhu Echerichia coli a Proteus vulagaris výrazne prispievajú k zhoršeniu fertility u samčieho pohlavia (P<0,001). Zhodnotili sme, že prirodzené protekčné účinky spermií nedosiahli vhodné výsledky a preto v budúcnosti navrhujeme využite vhodných antibiotík a zachovať tak oxidatívnu rovnováhu kančích ejakulátov.
Klíčová slova:spermie, oxidatívny stres, bakteriálna kontaminácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně