Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate
     
          
Publications     Placements     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Influence of natural bacteriocenosis at the oxidating equalization of boars
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv prirodzenej bakteriocenózy na oxidatívnu rovnováhu kančích ejakulátov
Summary:
Bakteriálne kontaminácie a následné infekcie či dokonca zápal v samčom reprodukčnom systéme môžu ohroziť funkciu spermií a celý spermatogenetický proces, čo vedie k významným kvalitatívnym a kvantitatívnym zmenám spermií. V súčasnosti patrí táto problematika medzí významne diskutovanú tému. Avšak problematikou, ktorou sme sa zaoberali v predkladanej bakalárskej práci je práve vplyv prirodzene sa vyskytujúcich baktérií na fertilizačný proces, respektíve ich celkový dopad na základné parametre spermií. Naším cielom bolo preto odhaliť všetky možné faktory, ktoré môžu významne ovplyvniť oxidatívnu rovnováhu ejakulátov. Mikrobiologické spracovanie vzoriek sme uskutočnili pomocou prístroja MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight, mas spectrometry ), ktorého využitie je zamerané na vysoko-dôveryhodnú a vysokorýchlostnú taxanomickú klasifikáciu baktérií, vláknitých mikroskopických húb a kvasiniek. Použitím CASA (Computer-assisted sperm analysis) systému sme analyzovali motilitu spermií kancov. Chemiluminiscenčnou metódou sme stanovili celkovú produkciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Mitochondriálny membránový potenciál (MMP) sme analyzovali flourometricky využitím katiónového farbiva známeho pod názvom JC-1, pomocou ktorého sme stanovili výslednú mitochondriálnu aktivitu. Výsledne hodnoty leukocytopsermie sme stanovili využitím Endtzovho testu a optického mikroskopu pozorovaním pri 10 násobnom zväčšení. Zmeraním chemiluminiscencie použitím luminometra sme stanovili celkovú antioxidačnú kapacitu. Pomocou UV-VIS spektrofotometra sme odmerali absorbanciu pri vlnovej dĺžke 360nm a kvantifikovali sme koncentráciu skupín proteínových karbonylov. Rozsah lipidovej peroxidácie sme stanovili na základe koncentrácie malóndialdehydu s využitím spektrofotometra pri vlnovej dĺžke 540 nm. Výsledky analýzy pohyblivosti spermií, MMP, ROS, leukocytospermie, celkovej antioxidačnej kapacity, lipidovej peroxidácie a kvantifikácie proteínových karbonylov preukázali, že baktérie druhu Echerichia coli a Proteus vulagaris výrazne prispievajú k zhoršeniu fertility u samčieho pohlavia (P<0,001). Zhodnotili sme, že prirodzené protekčné účinky spermií nedosiahli vhodné výsledky a preto v budúcnosti navrhujeme využite vhodných antibiotík a zachovať tak oxidatívnu rovnováhu kančích ejakulátov.
Key words:
spermie, oxidatívny stres, bakteriálna kontaminácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited