Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv prirodzenej bakteriocenózy na oxidatívnu rovnováhu kančích ejakulátov
Autor: Bc. Kristína Rojková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Ondřej Bučko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv prirodzenej bakteriocenózy na oxidatívnu rovnováhu kančích ejakulátov
Abstrakt:Bakteriálne kontaminácie a následné infekcie či dokonca zápal v samčom reprodukčnom systéme môžu ohroziť funkciu spermií a celý spermatogenetický proces, čo vedie k významným kvalitatívnym a kvantitatívnym zmenám spermií. V súčasnosti patrí táto problematika medzí významne diskutovanú tému. Avšak problematikou, ktorou sme sa zaoberali v predkladanej bakalárskej práci je práve vplyv prirodzene sa vyskytujúcich baktérií na fertilizačný proces, respektíve ich celkový dopad na základné parametre spermií. Naším cielom bolo preto odhaliť všetky možné faktory, ktoré môžu významne ovplyvniť oxidatívnu rovnováhu ejakulátov. Mikrobiologické spracovanie vzoriek sme uskutočnili pomocou prístroja MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight, mas spectrometry ), ktorého využitie je zamerané na vysoko-dôveryhodnú a vysokorýchlostnú taxanomickú klasifikáciu baktérií, vláknitých mikroskopických húb a kvasiniek. Použitím CASA (Computer-assisted sperm analysis) systému sme analyzovali motilitu spermií kancov. Chemiluminiscenčnou metódou sme stanovili celkovú produkciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Mitochondriálny membránový potenciál (MMP) sme analyzovali flourometricky využitím katiónového farbiva známeho pod názvom JC-1, pomocou ktorého sme stanovili výslednú mitochondriálnu aktivitu. Výsledne hodnoty leukocytopsermie sme stanovili využitím Endtzovho testu a optického mikroskopu pozorovaním pri 10 násobnom zväčšení. Zmeraním chemiluminiscencie použitím luminometra sme stanovili celkovú antioxidačnú kapacitu. Pomocou UV-VIS spektrofotometra sme odmerali absorbanciu pri vlnovej dĺžke 360nm a kvantifikovali sme koncentráciu skupín proteínových karbonylov. Rozsah lipidovej peroxidácie sme stanovili na základe koncentrácie malóndialdehydu s využitím spektrofotometra pri vlnovej dĺžke 540 nm. Výsledky analýzy pohyblivosti spermií, MMP, ROS, leukocytospermie, celkovej antioxidačnej kapacity, lipidovej peroxidácie a kvantifikácie proteínových karbonylov preukázali, že baktérie druhu Echerichia coli a Proteus vulagaris výrazne prispievajú k zhoršeniu fertility u samčieho pohlavia (P<0,001). Zhodnotili sme, že prirodzené protekčné účinky spermií nedosiahli vhodné výsledky a preto v budúcnosti navrhujeme využite vhodných antibiotík a zachovať tak oxidatívnu rovnováhu kančích ejakulátov.
Kľúčové slová:spermie, oxidatívny stres, bakteriálna kontaminácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene