Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of peppermint (Mentha piperita) extract on the oxidative profile of rabbit spermatozoa
Written by (author): Ing. Natália Konečná
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv extraktu Mäty piepornej (Mentha piperita) na oxidatívny profil králičích spermií
Summary:Pri metabolických procesoch, predovšetkým pri dýchaní, vnikajú reaktívne formy kyslíku a dusíku. Ide o takzvané voľné radikály, nestabilné atómy, ktoré v snahe vyrovnať počet elektrónov vo svojom vonkajšom plášti rýchlo reagujú s inými látkami. Ak reagujú s normálnou molekulou, zmenia ju tiež na radikál. Vo väčších množstvách poškodzujú látky, ktoré bunka potrebuje na správne fungovanie, napríklad mastné kyseliny, enzýmy, tuky a bielkoviny. Proti voľným radikálom sa telo bráni pomocou antioxidantov. Oxidačný stres je narušenie rovnováhy dvojice systémov oxidant – antioxidant v prospech prooxidanta, ktoré spôsobuje poškodenie biologicky významných molekúl a buniek, čo môže mať význam v patogenéze mnohých ochorení. Je to nerovnováha medzi tvorbou a odstraňovaním reaktívnych metabolitov kyslíka a dusíka v prospech ich tvorby, z ktorej vyplýva potenciálne poškodenie. Voľné radikály a oxidačný stres sa priamo či nepriamo zúčastňujú na chorobných procesoch nielen chronických neinfekčných ochorení, ale i pri viac ako stovke ďalších ochorení. Oxidatívny stres negatívne vplýva na spermie. Ovplyvňuje pohyblivosť spermií. Na zvýšenie pohyblivosti spermií sa z antioxidantov používa vitamín C, vitamín E, glutatión a ďalšie. Druhy rodu Mentha L. sú vďaka svojím obsahovým látkam považované za významné prírodné antioxidanty. Látky s týmito vlastnosťami sa využívajú pri poruchách organizmu, ktoré sú spôsobené oxidačným stresom – porušením rovnováhy medzi vznikom a odstraňovaním reaktívnych foriem kyslíka a dusíka, teda voľných radikálov. Mäta pieporná má priaznivý vplyv na nervovú sústavu, používa sa na inhalácie pri zápaloch hrtana a priedušiek, na kúpele pri kožných vyrážkach a pri reumatizme. Podporuje tvorbu žalúdočných štiav, potláča nadúvanie a hnačky, zmierňuje kŕče tráviacej sústavy a podporuje vylučovanie žlče. V terapii sa využíva aj slabý antiseptický, teda zárodky ničiaci (sterilizačný) účinok. Cieľom našej práce bolo posúdenie účinkov rôznych koncentrácií (0, 1, 5, 10, 50 a 100 μg.ml1 ) extraktu z mäty piepornej (Mentha piperita) na motilitu a oxidačný profil králičieho spermií po 0, 2, 4 a 8 h kultúry in vitro. Pohyb spermií bol vyhodnotený použitím počítačovej analýzy spermií, zatiaľ čo produkcia reaktívneho kyslíka (ROS) a celková antioxidačná kapacita boli hodnotené chemiluminiscenciou. Oxidácia lipidov bola hodnotená pomocou spektrofotometrických testov. Pokusy ukázali, že nízke koncentrácie mäty piepornej (1-10 μg.ml-1) vykazovali účinky podporujúce motilitu (P <0,05 a P <0,01; 8 h). Koncentrácia mäty v rozmedzí od 1 do 50 μg.ml-1viedla k významnému zachovaniu intracelulárnej oxidačnej rovnováhy králičích spermií (P <0,01, P <0,001; 8 h). Všetky vybrané koncentrácie mäty zabránili oxidačnej degenerácii proteínov a lipidov (P <0,05, P <0,01, P <0,001; 8h). Naše výsledky naznačujú, že extrakt z mäty piepornej môže viesť k oneskoreniu oxidačného poškodenia spermií v prostredí in vitro.
Key words:produkcia relatívneho kyslíka , oxidačný profil, mäta pieporná, spermie, králik, motilita, antioxidačná kapacita, oxidácia lipidov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited