Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

     
Absolvent
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
     
          Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Kontroverzné funkcie medi v oxidatívnej rovnováhe samčích reprodukčných buniek býkov
Autor: Ing. Michal Mihaľ
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Kontroverzné funkcie medi v oxidatívnej rovnováhe samčích reprodukčných buniek býkov
Abstrakt:
V dnešnej dobe sa stále viac výskumov zameriava na stopové prvky a ich účinok na organizmus. Jedným z týchto stopových prvkov je aj meď. Meď je pre organizmus esenciálna. Udržiava bunkovú homeostázu a taktiež je mikronutrientom. Avšak, vo väčších koncentráciách môže pôsobiť ako toxikant. Cieľom našej diplomovej práce bolo vyhodnotiť pôsobenie jednomocnej a dvojmocnej medi v rôznych koncentráciách na oxidatívny profil samčích pohlavných buniek býkov. Býčí ejakulát bol vystavený rôznym koncentráciám jednomocnej a dvojmocnej medi (1000; 500; 200; 100; 50; 10; 5; 1 μmol.l-1 CuCl/ CuCl2) a spermie boli analyzované počas piatich časových intervalov (0, 2, 8, 16, 24 h). Sledovaná bola progresívna motilita pomocou CASA (Computer Automated Semen Analysis - Automatizovaná počítačová analýza spermií) systému, produkcia kyslíkových reaktívnych foriem (ROS), celková antioxidačná kapacita (TAC), lipidová peroxidácia sledovaním koncentrácie malondialdehydu (MDA) a produkcia proteínových karbonylov (PC). Toxický vplyv jednomocnej medi na progresívnu motilitu spermií (PROG) bol pozorovaný pri počiatočnej kontrole, kedy sme zaznamenali jej výrazné (P<0,001) zníženie pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 jednomocnej medi. Pri dvojmocnej medi sme taktiež zaznamenali signifikantné (P<0,001) zníženie PROG pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 dvojmocnej medi. Rozdiel sme zaznamenali po 2 h, kedy bola signifikantne (P<0,001) znížená PROG už pri koncentráciách ≥50 μmol.l-1 CuCl2. Pri počiatočnej kontrole (0 h) sme zaznamenali pri koncentráciách ≥5 μmol.l-1 jednomocnej medi signifikantný (P<0,001) nárast produkcie ROS. Po aplikácií CuCl2 sme namerali signifikantne (P<0,001) zvýšený nárast produkcie ROS pri koncentráciách ≥10 μmol.l-1 CuCl2. Rozdiel bol i pri koncentrácií 5 μmol.l-1 CuCl2, kedy sme zaznamenali mierne zvýšený (P<0,05) nárast produkcie ROS. V súvislosti s analýzou TAC sme zaznamenali jej pokles po aplikácii oboch foriem medi. Prvý signifikantný pokles TAC (P<0,05) bol zaznamenaný po 16 h inkubácie, a to pri koncentráciách ≥100 μmol.l-1 CuCl. Po aplikácii CuCl sme zaznamenali pokles pri koncentrácií 1000 μmol.l-1 (P<0,05), zatiaľ čo tento bol signifikantnejší pri CuCl2 (P<0,01) hodnoty TAC. Ako ďalší marker oxidatívneho poškodenia sme sledovali produkciu proteínových karbonylov. Prvé zmeny sme zaznamenali po 16 h, kedy sme namerali signifikantný (P<0,05) nárast produkcie PC pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 CuCl. Rovnako ako pri CuCl, prvý signifikantný nárast produkcie PC sme zaznamenali po 16 h inkubácie. Na rozdiel od CuCl sme zaznamenali nárast (P<0,01) produkcie PC pri koncentrácii 1000 μmol.l-1 CuCl2, zatiaľ čo pri CuCl sme pri tejto koncentrácii zaznamenali len mierny (P<0,05) nárast produkcie PC. Posledným sledovaným znakom bola lipidová peroxidácia, ktorú sme vyjadrili pomocou koncentrácie MDA. Signifikantne (P<0,05) zvýšenú produkciu MDA pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 CuCl už po 2 h inkubácie. Rozdiel medzi jednomocnou a dvojmocnou meďou sme spozorovali po 2 h inkubácie, kedy sme zaznamenali signifikantne (P<0,05) zvýšenú produkciu MDA pri koncentráciách ≥100 μmol.l-1 CuCl2, zatiaľ čo pri CuCl sme signifikantne (P<0,05) zvýšenú produkciu MDA zaznamenali pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 CuCl. V našej práci sme po zhodnotení výsledkov poukázali na toxické účinky medi v oxidatívnej rovnováhe samčích gamét. Meď je síce esenciálnym prvkom, no vo vysokých množstvách a po dlhodobom vystavení vysokým koncentráciám medi, pôsobí na samčie gaméty negatívne.
Klíčová slova:
meď, CASA, TAC, ROS, PC, progresívna motilita, spermie, MDA

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně