Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Controversial roles of copper in the oxidative balance of bovine male reproductive cells
Written by (author): Ing. Michal Mihaľ
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Ing. Michal Miškeje, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kontroverzné funkcie medi v oxidatívnej rovnováhe samčích reprodukčných buniek býkov
Summary:V dnešnej dobe sa stále viac výskumov zameriava na stopové prvky a ich účinok na organizmus. Jedným z týchto stopových prvkov je aj meď. Meď je pre organizmus esenciálna. Udržiava bunkovú homeostázu a taktiež je mikronutrientom. Avšak, vo väčších koncentráciách môže pôsobiť ako toxikant. Cieľom našej diplomovej práce bolo vyhodnotiť pôsobenie jednomocnej a dvojmocnej medi v rôznych koncentráciách na oxidatívny profil samčích pohlavných buniek býkov. Býčí ejakulát bol vystavený rôznym koncentráciám jednomocnej a dvojmocnej medi (1000; 500; 200; 100; 50; 10; 5; 1 μmol.l-1 CuCl/ CuCl2) a spermie boli analyzované počas piatich časových intervalov (0, 2, 8, 16, 24 h). Sledovaná bola progresívna motilita pomocou CASA (Computer Automated Semen Analysis - Automatizovaná počítačová analýza spermií) systému, produkcia kyslíkových reaktívnych foriem (ROS), celková antioxidačná kapacita (TAC), lipidová peroxidácia sledovaním koncentrácie malondialdehydu (MDA) a produkcia proteínových karbonylov (PC). Toxický vplyv jednomocnej medi na progresívnu motilitu spermií (PROG) bol pozorovaný pri počiatočnej kontrole, kedy sme zaznamenali jej výrazné (P<0,001) zníženie pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 jednomocnej medi. Pri dvojmocnej medi sme taktiež zaznamenali signifikantné (P<0,001) zníženie PROG pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 dvojmocnej medi. Rozdiel sme zaznamenali po 2 h, kedy bola signifikantne (P<0,001) znížená PROG už pri koncentráciách ≥50 μmol.l-1 CuCl2. Pri počiatočnej kontrole (0 h) sme zaznamenali pri koncentráciách ≥5 μmol.l-1 jednomocnej medi signifikantný (P<0,001) nárast produkcie ROS. Po aplikácií CuCl2 sme namerali signifikantne (P<0,001) zvýšený nárast produkcie ROS pri koncentráciách ≥10 μmol.l-1 CuCl2. Rozdiel bol i pri koncentrácií 5 μmol.l-1 CuCl2, kedy sme zaznamenali mierne zvýšený (P<0,05) nárast produkcie ROS. V súvislosti s analýzou TAC sme zaznamenali jej pokles po aplikácii oboch foriem medi. Prvý signifikantný pokles TAC (P<0,05) bol zaznamenaný po 16 h inkubácie, a to pri koncentráciách ≥100 μmol.l-1 CuCl. Po aplikácii CuCl sme zaznamenali pokles pri koncentrácií 1000 μmol.l-1 (P<0,05), zatiaľ čo tento bol signifikantnejší pri CuCl2 (P<0,01) hodnoty TAC. Ako ďalší marker oxidatívneho poškodenia sme sledovali produkciu proteínových karbonylov. Prvé zmeny sme zaznamenali po 16 h, kedy sme namerali signifikantný (P<0,05) nárast produkcie PC pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 CuCl. Rovnako ako pri CuCl, prvý signifikantný nárast produkcie PC sme zaznamenali po 16 h inkubácie. Na rozdiel od CuCl sme zaznamenali nárast (P<0,01) produkcie PC pri koncentrácii 1000 μmol.l-1 CuCl2, zatiaľ čo pri CuCl sme pri tejto koncentrácii zaznamenali len mierny (P<0,05) nárast produkcie PC. Posledným sledovaným znakom bola lipidová peroxidácia, ktorú sme vyjadrili pomocou koncentrácie MDA. Signifikantne (P<0,05) zvýšenú produkciu MDA pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 CuCl už po 2 h inkubácie. Rozdiel medzi jednomocnou a dvojmocnou meďou sme spozorovali po 2 h inkubácie, kedy sme zaznamenali signifikantne (P<0,05) zvýšenú produkciu MDA pri koncentráciách ≥100 μmol.l-1 CuCl2, zatiaľ čo pri CuCl sme signifikantne (P<0,05) zvýšenú produkciu MDA zaznamenali pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 CuCl. V našej práci sme po zhodnotení výsledkov poukázali na toxické účinky medi v oxidatívnej rovnováhe samčích gamét. Meď je síce esenciálnym prvkom, no vo vysokých množstvách a po dlhodobom vystavení vysokým koncentráciám medi, pôsobí na samčie gaméty negatívne.
Key words:meď, CASA, TAC, ROS, PC, progresívna motilita, spermie, MDA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited