Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kontroverzné funkcie medi v oxidatívnej rovnováhe samčích reprodukčných buniek býkov
Autor: Ing. Michal Mihaľ
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Michal Miškeje, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kontroverzné funkcie medi v oxidatívnej rovnováhe samčích reprodukčných buniek býkov
Abstrakt:V dnešnej dobe sa stále viac výskumov zameriava na stopové prvky a ich účinok na organizmus. Jedným z týchto stopových prvkov je aj meď. Meď je pre organizmus esenciálna. Udržiava bunkovú homeostázu a taktiež je mikronutrientom. Avšak, vo väčších koncentráciách môže pôsobiť ako toxikant. Cieľom našej diplomovej práce bolo vyhodnotiť pôsobenie jednomocnej a dvojmocnej medi v rôznych koncentráciách na oxidatívny profil samčích pohlavných buniek býkov. Býčí ejakulát bol vystavený rôznym koncentráciám jednomocnej a dvojmocnej medi (1000; 500; 200; 100; 50; 10; 5; 1 μmol.l-1 CuCl/ CuCl2) a spermie boli analyzované počas piatich časových intervalov (0, 2, 8, 16, 24 h). Sledovaná bola progresívna motilita pomocou CASA (Computer Automated Semen Analysis - Automatizovaná počítačová analýza spermií) systému, produkcia kyslíkových reaktívnych foriem (ROS), celková antioxidačná kapacita (TAC), lipidová peroxidácia sledovaním koncentrácie malondialdehydu (MDA) a produkcia proteínových karbonylov (PC). Toxický vplyv jednomocnej medi na progresívnu motilitu spermií (PROG) bol pozorovaný pri počiatočnej kontrole, kedy sme zaznamenali jej výrazné (P<0,001) zníženie pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 jednomocnej medi. Pri dvojmocnej medi sme taktiež zaznamenali signifikantné (P<0,001) zníženie PROG pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 dvojmocnej medi. Rozdiel sme zaznamenali po 2 h, kedy bola signifikantne (P<0,001) znížená PROG už pri koncentráciách ≥50 μmol.l-1 CuCl2. Pri počiatočnej kontrole (0 h) sme zaznamenali pri koncentráciách ≥5 μmol.l-1 jednomocnej medi signifikantný (P<0,001) nárast produkcie ROS. Po aplikácií CuCl2 sme namerali signifikantne (P<0,001) zvýšený nárast produkcie ROS pri koncentráciách ≥10 μmol.l-1 CuCl2. Rozdiel bol i pri koncentrácií 5 μmol.l-1 CuCl2, kedy sme zaznamenali mierne zvýšený (P<0,05) nárast produkcie ROS. V súvislosti s analýzou TAC sme zaznamenali jej pokles po aplikácii oboch foriem medi. Prvý signifikantný pokles TAC (P<0,05) bol zaznamenaný po 16 h inkubácie, a to pri koncentráciách ≥100 μmol.l-1 CuCl. Po aplikácii CuCl sme zaznamenali pokles pri koncentrácií 1000 μmol.l-1 (P<0,05), zatiaľ čo tento bol signifikantnejší pri CuCl2 (P<0,01) hodnoty TAC. Ako ďalší marker oxidatívneho poškodenia sme sledovali produkciu proteínových karbonylov. Prvé zmeny sme zaznamenali po 16 h, kedy sme namerali signifikantný (P<0,05) nárast produkcie PC pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 CuCl. Rovnako ako pri CuCl, prvý signifikantný nárast produkcie PC sme zaznamenali po 16 h inkubácie. Na rozdiel od CuCl sme zaznamenali nárast (P<0,01) produkcie PC pri koncentrácii 1000 μmol.l-1 CuCl2, zatiaľ čo pri CuCl sme pri tejto koncentrácii zaznamenali len mierny (P<0,05) nárast produkcie PC. Posledným sledovaným znakom bola lipidová peroxidácia, ktorú sme vyjadrili pomocou koncentrácie MDA. Signifikantne (P<0,05) zvýšenú produkciu MDA pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 CuCl už po 2 h inkubácie. Rozdiel medzi jednomocnou a dvojmocnou meďou sme spozorovali po 2 h inkubácie, kedy sme zaznamenali signifikantne (P<0,05) zvýšenú produkciu MDA pri koncentráciách ≥100 μmol.l-1 CuCl2, zatiaľ čo pri CuCl sme signifikantne (P<0,05) zvýšenú produkciu MDA zaznamenali pri koncentráciách ≥200 μmol.l-1 CuCl. V našej práci sme po zhodnotení výsledkov poukázali na toxické účinky medi v oxidatívnej rovnováhe samčích gamét. Meď je síce esenciálnym prvkom, no vo vysokých množstvách a po dlhodobom vystavení vysokým koncentráciám medi, pôsobí na samčie gaméty negatívne.
Kľúčové slová:meď, CASA, TAC, ROS, PC, progresívna motilita, spermie, MDA

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene