Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Identifikačné číslo: 49883
Univerzitný e-mail: jaromir.vasicek [at] uniag.sk
 

     
          Projekty
     
Publikácie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KULIKOVÁ, B. -- KOVÁČ, M. -- BAUER, M. -- TOMKOVÁ, M. -- OLEXIKOVÁ, L. -- VAŠÍČEK, J. -- BALÁŽI, A. -- MAKAREVIČ, A V. -- CHRENEK, P. Survivability of rabbit amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells post slow-freezing or vitrification. In Acta Histochemica. 121, 4 (2019), s. 491--499. ISSN 0065-1281.

Originálny názov:
Survivability of rabbit amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells post slow-freezing or vitrification
Autor:
Barbora Kuliková (11%)
Ing. Michal Kováč, PhD. (11%)
Miroslav Bauer (11%)
Ing. Mária Tomková (11%)
Lucia Olexiková (11%)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (11%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (11%)
Alexander V. Makarevič (11%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (11%)
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta Histochemica
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
121
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania:
2019
Od strany:
491
Do strany:
499
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kryokonzervácia, králiky, vitrifikácia (biológia), prietoková cytometria, kmeňové bunky
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Kováč, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:04 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta Histochemica. ISSN 0065-1281.

Originálny názov:
Acta Histochemica
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0065-1281
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:04 (Import dát z knižnice)