Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Veronika Lizáková, PhD.
Identification number: 49886
University e-mail: qvascakova [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Agrobiology and Food Resources (SUA)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Evaluation mechanics movement of sports horses
Lizáková, Veronika -- Mlyneková, Eva
Hodnotenie mechaniky pohybu športových koní = Evaluation mechanics movement of sports horses. In Koně 2012. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012, p. 85--93. ISBN 978-80-7394-344-8 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2012Details
2.Vplyv tréningovej záťaže na vybrané ukazovatele metabolizmu koní
Vaščáková, Veronika -- Halo, Marko
Vplyv tréningovej záťaže na vybrané ukazovatele metabolizmu koní. Final thesis. 2012. 94 p.
DAIDizertačné a habilitačné práce2012Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.