Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Veronika Lizáková, PhD.
Identification number: 49886
University e-mail: qvascakova [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Agrobiology and Food Resources (SUA)

Contacts          
     
Publications     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČDescription KPČ
Year
Details
1.Evaluation mechanics movement of sports horses
Lizáková, Veronika -- Mlyneková, Eva
Hodnotenie mechaniky pohybu športových koní = Evaluation mechanics movement of sports horses. In Koně 2012. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012, p. 85--93. ISBN 978-80-7394-344-8 (brož.).
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2012
Details
2.
Vplyv tréningovej záťaže na vybrané ukazovatele metabolizmu koní
Vaščáková, Veronika -- Halo, Marko
Vplyv tréningovej záťaže na vybrané ukazovatele metabolizmu koní. Final thesis. 2012. 94 p.
DAI
Dizertačné a habilitačné práce
2012
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.