Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Veronika Lizáková, PhD.
Identifikačné číslo: 49886
Univerzitný e-mail: qvascakova [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (SPU)

Kontakty
     
     Záverečná práca          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Vplyv tréningovej záťaže na vybrané ukazovatele metabolizmu koní
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Oponent 1:
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Oponent 2:
Oponent 3:doc. Ing. Miroslav Maršalek, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv tréningovej záťaže na vybrané ukazovatele metabolizmu koní
Abstrakt:Výkonnosť koní závisí od množstva faktorov ako napríklad genofond, výživa, tréning, veková kategória, jazdec, ktoré pôsobia na metabolické procesy prebiehajúce v organizme. Tieto procesy môžu výrazne vplývať na dosahované výsledky a dlhodobé športové využitie koní. Cieľom našej práce bolo, zistiť vplyv rôznej tréningovej záťaže a jej pôsobenie na mechaniku pohybu a metabolický profil koní. Z analýzy mechaniky pohybu v prvej časti experimentu sme zaznamenali najvyššie hodnoty dĺžky kroku, ktoré boli vysoko štatisticky preukazné s ostatnými testovanými koňmi, u 4 ročného valacha Campina na úrovni 1,72 m. Naopak najkratšiu dĺžku kroku, ktorá bola opäť vysoko štatisticky preukazná so všetkými sledovanými jedincami, sme zaznamenali u 7 ročného holštýnskeho valacha Chicaga (1,59 m). U všetkých testovaných koní sme v druhej časti experimentu zaznamenali výrazné zlepšenie kvantitatívnej časti mechaniky pohybu v priemere o 10 cm. Pri analýze srdcovej frekvencie testovaných koní sme nezaznamenali štatisticky významné rozdiely medzi testovanými koňmi. Priemerné hodnoty srdcovej frekvencie sa v prvej časti experimentu pohybovali na úrovni 61,31 tepov za minútu, v druhej časti experimentu sme zaznamenali výrazný pokles priemernej srdcovej frekvencie na úroveň 53,54 tepov za minútu. Obdobný pokles zníženia tepov sme zaznamenali aj v maximálnej srdcovej frekvencii u všetkých testovaných jedincov. Zo zistených hodnôt hladín AST sme zistili, že kľudová hodnota testovaných koní bola na úrovni 3,45 mikrokat.l-1. Počas celého obdobia experimentu sme zistili mierny nárast hladiny AST až na úroveň 3,93 mikrokat.l-1, pokles nastal až v závere experimentu na úroveň 3,64 mikrokat.l-1. Čo potvrdzuje adaptáciu testovaných koní na nami zvolenú tréningovú záťaž. Pri sledovaní hladín ALT sme zaznamenali opäť mierne zvýšenie z 0,09 mikrokat.l-1 na 0,15 mikrokat.l-1, čo je na spodnej úrovni referenčnej hladiny. Z výsledkov hladiny glukózy v krvi je vidieť, že priemerná hladina kľudového odberu je na úrovni 6,21 mmol.l-1. Po prvom týždni tréningovej záťaže sme zaznamenali výrazné zvýšenie hladiny glukózy v krvi až na 7,14 mmol.l-1. Toto prudké zvýšenie hladiny glukózy bolo podľa nás spôsobené v dôsledku náhleho zaťaženia svalovej sústavy. V ďalších týždňoch experimentu nastalo vyrovnanie obsahu hladín glukózy v krvi, čo je znakom adaptácie organizmu na záťaž.
Kľúčové slová:srdcová frekvencia, športové kone, mechanika pohybu, tréningová záťaž, metabolický profil

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene