Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marián Tomka, PhD.
Identifikační číslo: 49941
Univerzitní e-mail: marian.tomka [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Mapovanie genómu jačmeňa na základe bielkovinových a DNA markerov.
Autor: Ing. Marián Tomka, PhD.
Pracoviště: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
Oponent 3:Ing. Edita Gregová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Mapovanie genómu jačmeňa na základe bielkovinových a DNA markerov.
Abstrakt:Identifikácia a charakteristika genotypov jačmeňa siateho a hľadanie nových genetických zdrojov je nevyhnutným krokom pre zvyšovanie kvality nových odrôd v šľachtiteľských programoch. Cieľom práce bolo identifikovať, charakterizovať a diferencovať 30 genotypov jačmeňa siateho na základe polymorfizmu hordeínov, esteráz a mikrosatelitov. Elektroforetickou separáciou hordeínov sme identifikovali 85 línií a 49 rozdielnych hordeínových profilov. V analyzovanej kolekcii 30 genotypov jačmeňa bolo 20 heterogénnych, pričom počet línií sa pohyboval od 1 do 8. V siedmych hordeínových lokusoch (Hrd A, Hrd B, Hrd F, Hrd C, Hrd D, Hrd E, Hrd G) sme celkovo identifikovali 33 rôznych alel s frekvenciou výskytu od 1,18 % do 60,00 %. Najvyšší počet alel (16) sme identifikovali v lokuse Hrd B a najmenej (3) v lokuse Hrd F. Analýzou esteráz sme v 30 genotypoch identifikovali 43 línií, z ktorých boli dve heterozygótne a 12 rozdielnych esterázových profilov. Frekvencia výskytu trinástich detegovaných esterázových alel sa pohybovali od 2,33 % do 93,02 %. Polymorfizmus DNA sme analyzovali pomocou 10 mikrosatelitných markerov lokalizovaných na chromozómoch 1H, 2H, 3H, 5H, 6H a 7H. V týchto mikrosatelitných lokusoch sme identifikovali od 3 do 9 alel s priemerom 5, 5 alely na lokus. Z frekvencie alel sme vypočítali hodnoty indexu diverzity, polymorfického informačného obsahu a pravdepodobnosť identity, ktorých priemerné hodnoty boli 0,664; 0,643 a 0,126 v uvedenom poradí. V dendrogramu zostrojenom pomocou hierarchickej klastrovej analýzy na uáklade UPGMA algoritmu sa nám podarilo odlíšiť všetkých 30 genotypov jačmeňa, čo potvrdzuje efektívnosť a užitočnosť mikrosatelitných markerov pri analýzach genetickej diverzity jačmeňa.
Klíčová slova:jačmeň siaty, genetická diverzita, polymorfizmus, hordeíny, esterázy, mikrosatelitné markery

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně