Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Boris Baláž, PhD.
Identification number: 49964
University e-mail: qbalaz [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Agrobiology and Food Resources (SUA)

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The effect conditions of organic farming to meat quality of calves.
Written by (author): Ing. Boris Baláž, PhD.
Department: Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
Opponent 2:Ing. Peter Polák, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv podmienok ekologického poľnohospodárstva na kvalitu mäsa teliat
Summary:V doktorandskej práci sú vyhodnotené výsledky teliat genotypu slovenské strakaté x blonde d'aquitaine kategórie "teľatá -V" z ekologickej a konvenčnej produkcie. Jatočné zvieratá obidvoch skupín boli porážané vo veku 7 mesiacov. Živá hmotnosť pred zabitím bola u teliat z ekologickej 217,08 kg a z konvenčne produkcie 191,92 kg. Hmotnosť JOT bola 118,25 kg u teliat z ekologickej a 106,33 kg z konvenčnej produkcie. Jatočná výťažnosť teliat z ekologickej produkcie bola 54,52 % a z konvenčnej 55,29%. Priemerná trieda mäsitosti v systéme SEUROP v číselnom vyjadrení bola u teliat z ekologickej produkcie 3,69 a z konvenčnej produkcie 3,85 (R+). Priemerná trieda pretučnenia bola u teliat z ekologickej produkcie 1,5 a z konvenčnej 1,7. Preukazne vyšší podiel svaloviny (74,82 %) bol u teliat z konvenčnej produkcie ako u teliat z ekologickej (73,10 %). Teľatá z ekologickej produkcie mali nižší podiel oddeliteľného loja (2,70 %) oproti teľatám z konvenčnej produkcie (3,09 %). Teľatá z ekologického chovu mali nepreukazne nižší podiel mäsa zo stehna (24,41 %) oproti teľatám z konvenčnej produkcie (25,77%). V musculus longissimus dorsi teliat z ekologického chovu sme zistili štatisticky vysokopreukazne vyšší obsah bielkovín (22,74 %)ako v konvenčnom chove (21,86 %). Hodnoty pH24 boli v v musculus longissimus dorsi teliat ekologického chovu 5,6 a z konvenčného 5,67. U obidvoch skupín malo mäso normálny priebeh zrenia, ani u jedného jedinca v obidvoch skupinách sa nevyskytlo DFD mäso. Pri hodnotení senzorickej kvality bolo mäso teliat z ekologického chovu nepreukazne lepšie hodnotené (17,14 bodov) oproti konvenčnému mäsu (16,35). Štatisticky preukazný rozdiel sme zistili len u ukazovateľa chuť (4,54 resp. 4,20 bodov). Zastúpenie celkových aminokyselín v teľacom mäse z ekologickej a konvenčnej produkcie bolo približne zhodné a nezistili sme preukazné rozdiely medzi aminokyselinami. Obsah voľných aminokyselín sme hodnotili po 1 týždni zrenia pri teplote 4°C. Štatisticky preukazne nižší obsah voľného serínu 0,03 g.kg-1) bol v mäse teliat z ekologického chovu ako z konvenčného (0,18 g.kg-1). Z pohľadu sledovaných biogénnych amínov má veľký vplyv štatisticky preukazne nižší obsah histidínu (0,01 g.kg-1) sme zistili v mäse teliat z ekologického chovu ako z konvenčného (0,11 g.kg-1), pretože uvedená voľná aminokyselina je prekurzorom pre tvorbu histamínu. Po 2 týždňoch zrenia sme zistili štatisticky nepreukazne nižší obsah putrescínu (6,57 g.kg-1) v mäse teliat z ekologického chovu ako z konvenčného (7,12 g.kg-1). Štatisticky nepreukazne nižší obsah histamínu (1,23 g.kg-1) bol v mäse teliat z ekologického chovu ako z konvenčného (1,37 g.kg-1). Vysokopreukazne nižší obsah spermidínu (5,47 g.kg-1) bol v mäse teliat z ekologického chovu ako z konvenčného (8,61 g.kg-1).
Key words:jatočné ukazovatele, kvalita mäsa, aminokyseliny, teľatá, biogénne amíny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited