Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Anton Kováčik, PhD.
Identifikačné číslo: 49996
Univerzitný e-mail: anton.kovacik [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv sezónnosti na obsah bilirubínu a pečeňových enzýmov v krvnom sére ovce domácej (Ovis aries)
Autor: Bc. Zuzana Plevková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Oponent:Ing. Milan Chňapek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv sezónnosti na obsah bilirubínu a pečeňových enzýmov v krvnom sére ovce domácej (Ovis aries)
Abstrakt:Ovce patria k najstarším domestikovaným hospodarským zvieratám. Veľký význam ich chovu je hlavne v ich úžitkovosti. Cieľom predloženej bakalárskej práce bolo spracovať poznatky o histórii, súčasnom stave a informácií týkajúcich sa chovu oviec na Slovensku. V experimentálnej časti práce sme sa zamerali na skúmanie možného vplyvu sezónnosti na hladiny vybraných pečeňových enzýmov (AST, ALT) a bilirubínu. Enzýmový a hepatálny profil sa využíva najmä v diagnostike funkčných porúch pečene, enzýmový aj pri myopatiách, resp. chorobách kostí a srdcového svalu, kde špecifita nami sledovaných enzýmov je nasledujúca: AST -- srdce, svaly pečeň; ALT -- svaly, pečeň. V krvnom sére je bilirubín ovplyvnený funkčnými zmenami pečeňového parenchýmu, žlčových ciest a krvi. Zvýšenie je typické pre niektoré bakteriálne, vírusové, parazitárne ochorenia a intoxikácie. Priemerná ročná hodnota AST u sledovanej skupiny oviec bola 2,695 milikat.l-1, hodnota ALT bola 0,32 milikat.l-1 a bilirubínu 9,71 mol.l-1. Štatistickým vyhodnotením sme zistili preukázne rozdiely medzi sledovanými skupinami a to pri AST na najvyššej hladine preukaznosti (p<0,001) a pri ALT na strednej hladine preukaznosti (p<0,01). Rozdiely medzi skupinami pri bilirubíne neboli štatisticky preukazné. Na základe sezónnosti môžeme vyhodnotiť u všetkých sledovaných parametroch zvýšenie hodnôt v skupine 1 (májový odber) oproti skupine 2 (decembrový odber). V súbore všetkých zvierat sme zistili zvýšené hodnoty všetkých sledovaných parametrov v porovnaní s referenčnými hodnotami.
Kľúčové slová:ovca, merino, AST, ALT, bilirubín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene