Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Anton Kováčik, PhD.
 
Vědecko - výzkumný zaměstnanec - Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - přerušeno

     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Determinácia účinku kombinácie rias a polyfenolov na parametre krvi králikov
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Anton Kováčik, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Determinácia účinku kombinácie rias a polyfenolov na parametre krvi králikov
Abstrakt:
Fenoménom dnešnej doby je náhrada „chémie“, ktorej negatívne účinky si ľudia začínajú uvedomovať prírodnými látkami. Cieľom našej práce bolo determinovať vplyv Algatanu® pridaného do krvnej zmesi organizmu v dvoch koncentráciách na hematologické ukazovatele krvi králikov, ďalej na ukazovatele energetického (glukóza, triacylglyceroly), dusíkového (močovina, kyselina močová, celkové bielkoviny), hepatálneho (ALT, AST, ALP, cholesterol), minerálneho (Na, K, Cl, Ca, K, Mg) a antioxidačného (FRAP, TOS, MDA, SOD, GPx, ALB) profilu krvného séra. Kombinácia rias a polyfenolov (0,3 % - T1; 0,6 % - T2) v podobe výživového doplnku s názvom Algatan® bola zmiešaná s ostatnými zložkami krmiva králikov a následne bola táto zmes spracovaná do peliet. Po analýze a spracovaní výsledkov sme zistili, že aditívum malo preukazný účinok na koncentráciu draslíka v krvnom sére. Po dvoch mesiacoch konzumácie došlo k poklesu koncentrácie draslíka, tento pokles bol výraznejší pri vyššej koncentrácii aditíva. Po 4 mesiacoch orálneho podávania sme zaznamenali výrazný nárast počtu a percentuálneho podielu lymfocytov a pokles percentuálneho podielu granulocytov v skupine T2. K zmenám došlo aj v ostatných sledovaných parametroch, avšak tieto sa po štatistickej analýze ukázali ako nesignifikantné. Zo získaných výsledkov môžeme tvrdiť, že Algatan® podávaný orálne ako výživový doplnok vo vhodnej koncentrácii nemal negatívny vplyv na analyzované parametre a nezaznamenali sme žiadne patologické zmeny, nedošlo ani k zvýšeniu hepatálnych enzýmov, z čoho vyplýva, že môže byť podávaný králikom bez zdravotného rizika.
Klíčová slova:Algatan, králik, krv, hematológia, krvné sérum, antioxidanty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně