Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Anton Kováčik, PhD.
Identifikačné číslo: 49996
Univerzitný e-mail: anton.kovacik [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Determinácia účinku kombinácie rias a polyfenolov na parametre krvi králikov
Autor: Ing. Martin Massányi
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Oponent:prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Determinácia účinku kombinácie rias a polyfenolov na parametre krvi králikov
Abstrakt:Fenoménom dnešnej doby je náhrada „chémie“, ktorej negatívne účinky si ľudia začínajú uvedomovať prírodnými látkami. Cieľom našej práce bolo determinovať vplyv Algatanu® pridaného do krvnej zmesi organizmu v dvoch koncentráciách na hematologické ukazovatele krvi králikov, ďalej na ukazovatele energetického (glukóza, triacylglyceroly), dusíkového (močovina, kyselina močová, celkové bielkoviny), hepatálneho (ALT, AST, ALP, cholesterol), minerálneho (Na, K, Cl, Ca, K, Mg) a antioxidačného (FRAP, TOS, MDA, SOD, GPx, ALB) profilu krvného séra. Kombinácia rias a polyfenolov (0,3 % - T1; 0,6 % - T2) v podobe výživového doplnku s názvom Algatan® bola zmiešaná s ostatnými zložkami krmiva králikov a následne bola táto zmes spracovaná do peliet. Po analýze a spracovaní výsledkov sme zistili, že aditívum malo preukazný účinok na koncentráciu draslíka v krvnom sére. Po dvoch mesiacoch konzumácie došlo k poklesu koncentrácie draslíka, tento pokles bol výraznejší pri vyššej koncentrácii aditíva. Po 4 mesiacoch orálneho podávania sme zaznamenali výrazný nárast počtu a percentuálneho podielu lymfocytov a pokles percentuálneho podielu granulocytov v skupine T2. K zmenám došlo aj v ostatných sledovaných parametroch, avšak tieto sa po štatistickej analýze ukázali ako nesignifikantné. Zo získaných výsledkov môžeme tvrdiť, že Algatan® podávaný orálne ako výživový doplnok vo vhodnej koncentrácii nemal negatívny vplyv na analyzované parametre a nezaznamenali sme žiadne patologické zmeny, nedošlo ani k zvýšeniu hepatálnych enzýmov, z čoho vyplýva, že môže byť podávaný králikom bez zdravotného rizika.
Kľúčové slová:Algatan, králik, krv, hematológia, krvné sérum, antioxidanty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene